Sociaal Fonds in de filmsector

mediarte

Het sociaal fonds voor de filmsector werd opgericht met ingang van 1 januari 2009, en heeft tot doel alle vormings, tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven in de filmsector te stimuleren en te organiseren.

Het fonds mag tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Het fonds heeft in het bijzonder als taak de daartoe door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnde bijdragen te ontvangen, te beheren en toe te wijzen aan de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.

Sinds 2012 beheert mediarte het sociaal fonds van de filmsector.

Samenstelling van de leden van het PSC en tevens het Beheerscomité van het Sociaal Fonds

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties :

Gewone leden:

Voor UPFF:
VAN DAMME Jean-Luc
VANBEUREN Eric

Voor VOFTP
DEGRYSE Annemie
ACKX Anda
LOMBARDO Antonino

Plaatsvervangende leden:

Voor UPFF
MOUGENOT Delphine
DECLOUX Kassandra

Voor VOFTP
PHLYPO Dries
VAN LANGENDONCK Bart
VANFLETEREN Viviane

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

Gewone leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA
De heer BONINSEGNA Jean-Pierre
Mevr. VAN HOOF Anita

Voor ACV Pulse - CSC
HOSTYN Tijs
BONAMI Emmanuel

Voor ACLVB
VANDYCKE Johan

Plaatsvervangende leden:

Voor ABVV-BBTK - FGTB-SETCA
MERVEILLE Pierre
BRONSART Arnaud

Voor ACV Pulse - CSC
VAN HOEYMISSEN Carlos
MAES Elke

Voor ACLVB
JONCKHEERE Tommy

Download CAO Sociaal Fonds in de filmsector
PDF - 928.51KB

Ook interessant voor jou