Vorming

De sociale partners van de audiovisuele en de digital sector hebben zich geĆ«ngageerd om elke werknemer de mogelijkheid te geven om vorming te genieten gedurende de arbeidstijd hetzij in het kader van de uitvoering van het werk of van de doelstellingen van de onderneming.

Hoeveel vormingsdagen moeten er gevolgd worden?

De Wet Peeters voorziet in minimaal 5 vormingsdagen per werknemer over een periode van twee jaar.

Dit aantal wordt echter nog niet bereikt in de filmsector, maar de sociale partners engageren zich om een kader uit te werken voor de praktische verwezenlijking van deze opleidingsinspanning en om de wettelijk voorziene opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent te bereiken.

Welke soorten van opleidingen tellen mee?

Onder op leiding of vorming wordt verstaan:

  • de formele voortgezette vormingsinitiatieven
  • on-the-job-training en interne stages
  • deelname aan conferenties, seminaries en masterclasses
  • zelfstudie en e-learning

Deze kunnen zowel intern op de plaats van tewerkstelling als extern van de onderneming georganiseerd worden en kan gevolgd worden op om het even welk moment.

De vorming wordt hetzij door de werkgever georganiseerd hetzij op zijn vraag of met zijn goedkeuring verstrekt door derden.

Wordt er hiervoor ondersteuning geboden?

mediarte zal de werkgevers de nodige ondersteuning bieden door o.a.

  • ondernemingen te ondersteunen in het opstellen van een vormingsplan
  • een instrument te ontwikkelen dat bedrijven moet helpen de vormingsinspanningen te registreren op het niveau van ondernemingen en werknemers (dit instrument kan gebruikt worden bij de opmaak van de sociale balans)
  • het bekendmaken van premies voor vorming en ondernemingen te begeleiden in de aanvraag van de verschillende premies voor vorming
  • het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen
  • een vormingsaanbod te ontwikkelen op vraag en op maat van de sector.
Download CAO Vorming 2017-2018
PDF - 155.93KB

Ook interessant voor jou