Vakbondsafvaardiging

 Vakbondsafvaardiging

Op vraag van minstens één representatieve werknemersorganisatie, middels aangetekend schrijven aan de werkgever en aan de andere representatieve vakbondsorganisaties, kan in elke onderneming met 10 of meer werknemers een syndicale afvaardiging opgericht worden.

In de ondernemingen met minder dan 10 werknemers kan, op vraag van minstens één representatieve werknemersorganisatie, middels aangetekend schrijven aan de werkgever en aan de andere representatieve vakbondsorganisaties, een syndicale afvaardiging opgericht worden, voor zover de werkgever akkoord gaat met de oprichting.

Na kennisgeving aan de werkgever, kan de syndicale afvaardiging overgaan tot schriftelijke en mondelinge mededelingen ten nutte van het personeel. Daartoe kan de syndicale afvaardiging gebruik maken van het internet en van e-mail. De vakbondsafvaardiging kan, met akkoord van de werkgever over het tijdstip en de modaliteiten van de organisatie, op de arbeidsplaats en gedurende de werkuren, voorlichtingsvergaderingen voor het personeel van de onderneming beleggen. De werkgever mag dit akkoord niet willekeurig weigeren.


Ook interessant voor jou