Premies

premies

Er bestaan 3 vormen van jaarlijkse premies in de audiovisuele sector

  1. De eindejaarspremie
  2. De jaarlijkse premie
  3. De eco-cheques

1. De eindejaarspremie (ook wel 13de maand genoemd)

Op 1 januari 2007 werd er in PC 227 een eindejaarspremie ingevoerd.

Alle werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, hebben in de maand december recht op een volledige eindejaarspremie gelijk aan het vast bruto maandloon van deze maand. Voor de werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door meerdere contracten van bepaalde duur, wordt de premie berekend op basis van het gemiddelde brutoloon.

Ik heb een volledig jaar gewerkt. Heb ik dan recht op een eindejaarspremie?

Ja, alle werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, hebben in de maand december recht op een volledige eindejaarspremie gelijk aan het vast bruto maandloon van deze maand. 

Ik heb een volledig jaar gewerkt, maar met verschillende contracten binnen hetzelfde bedrijf. Heb ik dan recht op een eindejaarspremie?

Ja. Je eindejaarspremie zal berekend worden op het gemiddelde bruto maandloon van de contracten in dat betreffende jaar.

Ik heb geen volledig jaar binnen een bepaalde onderneming gewerkt. Heb ik dan recht op een eindejaarspremie?

De werknemers die niet gedurende een volledig kalenderjaar hebben gewerkt, hebben toch recht op een pro rata eindejaarspremie indien zij in dit jaar tenminste 130 dagen effectieve prestaties hebben geleverd voor dezelfde werkgever.

Mijn arbeidsovereenkomst is beeïndigd voor de uitbetaling van de eindejaarspremie. Heb ik hierop dan recht?

De werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst een einde neemt voor het tijdstip van de betaling van de eindejaarspremie, en dit omwille van ontslag door de werknemer zelf of omwille van een beëindiging in onderling akkoord, hebben enkel recht op een eindejaarspremie indien zij op het ogenblik van deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst een anciënniteit hebben van vijf jaar in de betrokken onderneming.

De werknemer die voor het einde van het kalenderjaar ontslagen wordt door de werkgever heeft recht op de eindejaarspremie berekend pro rata de volledige maanden effectieve of gelijkgestelde tewerkstelling op voorwaarde dat hij minstens zes maanden anciënniteit heeft voor de effectieve stopzetting van de arbeidsrelaties.

2. Jaarlijkse premie

Sinds 1 januari 2016 is voor alle werknemers van PC 227 een nieuwe CAO van kracht betreffende de jaarlijkse premie.

Deze premie bedraagt 304,75 euro (brutobedrag voor de werknemer vanaf december 2023) wordt toegekend aan iedere werknemer die het gehele kalenderjaar ononderbroken verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst. Voor de deeltijdse bedienden, wordt de jaarlijkse premie toegekend pro rata hun deeltijds arbeidsstelsel.

Ik heb geen volledig jaar in de onderneming gewerkt. Heb ik dan ook recht op een jaarlijkse premie?

De werknemers die niet gebonden waren door een arbeidsovereenkomst tijdens een volledig kalenderjaar hebben eveneens recht op een jaarlijkse premie pro rata berekend, indien ze minstens 130 dagen (= 988 uur voor een voltijdse betrekking en pro rata voor een deeltijdse betrekking) van effectieve of gelijkgestelde prestaties geleverd hebben, al dan niet ononderbroken, voor eenzelfde werkgever.

Ik ben ontslagen. Heb ik dan ook nog recht op de jaarlijkse premie?

De werknemer die werd ontslagen voor het einde van het kalenderjaar, heeft recht op een jaarlijkse premie en dit pro rata de volledige maanden van effectieve of gelijkgestelde prestaties, in functie van zijn voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, en op voorwaarde dat hij zes maanden anciënniteit heeft bij de effectieve beëindiging van de arbeidsrelatie.

Kan de werkgever de jaarlijkse premie vervangen door eco-cheques of een ander voordeel?

Neen, dat is op dit moment niet meer mogelijk.

Moet de jaarlijkse premie ook geïndexeerd worden?

Ja, vanaf december 2023 bedraagt de jaarlijkse premie € 304,75 (brutobedrag voor de werknemer vanaf december 2023).

Let op indien de werkgever koos voor een alternatief waarbij er een deel nog uitbetaald wordt in een jaarlijkse premie dan moet deze ook geïndexeerd worden.

3. Eco-cheques

Op basis van een cao zijn de werkgevers verplicht om aan hun werknemers ecocheques toe te kennen.
Werkgevers opgericht voor 30 juni 2011 volgen de procedure zoals omschreven in de CAO, werkgevers opgericht na 30 juni 2011 betalen minimaal 100 euro voor een voltijdse werknemer met een volledige tewerkstelling.
Let op: voor een voltijdse werknemer bedraagt het bedrag van de cheques maximaal 250 euro.

Deze cheques worden ten laatste op 31 juli van elk kalenderjaar overhandigd. Het bedrag van het voordeel zal worden aangepast in functie van de tewerkstellingsperiode van de werknemer, let op deze kunnen ook betrekking hebben op ex-werknemers.

Indien ik eco-cheques krijg, heb ik dan ook nog recht op een jaarlijkse premie?

Ja, beiden zijn cumuleerbaar.

Als ik eco-cheques krijg, krijg ik dan sowieso een jaarlijkse premie?

Als je in de toelatingsvoorwaarden (minimum 130 dagen gewerkt in de referentieperiode) valt wel.

Wat kan ik kopen met ecocheques?

Momenteel voorziet de lijst in 3 globale categorieën producten en diensten.

  • Ecologische producten & diensten;
  • Duurzame mobiliteit & vrije tijd;
  • Hergebruik, recyclage & afvalpreventie.

Met betrekking tot deze lijst, kunt U meer informatie vinden op de website van de Nationale Arbeidsraad

Vind hier alle CAO's met betrekking tot de premies in de audiovisuele sector

Download CAO Eindejaarspremie
PDF - 166.77KB
Download Addendum CAO Eindejaarspremie
PDF - 136.42KB
Download CAO Jaarlijkse premie
PDF - 537.46KB
Download CAO Ecocheques
PDF - 140.12KB
Download Addendum CAO Ecocheques
PDF - 40.27KB

Ook interessant voor jou