Risicogroepen

risico

Ten voordele van bepaalde risicogroepen worden met betrekking tot tewerkstelling en opleiding specifieke acties ondernemen door de sociale partners in de audiovisuele en de filmsector.

Welke risicogroepen worden naar voor geschoven?

Alle werknemers tewerkgesteld in de sector die omwille van nieuwe technologieƫn of door de evolutie van de beroepen een bijkomende opleiding of bijscholing moeten volgen om hun werkzekerheid te handhaven;

Werkzoekenden die jonger zijn dan 26 jaar;

Ervaren werknemers in de sector van minstens 50 jaar;

Werknemers in de sector met een verminderde arbeidsgeschiktheid en

Werknemers met een migratie-achtergrond.

Betalen werkgevers hiervoor een bepaalde bijdrage?

Elke werkgever die werkzaam is in de filmsector zal per kwartaal een bijdrage van 0,10% betalen aan de RSZ in het voordeel van de risicogroepen.

Deze bijdragen worden op hun beurt doorgestort naar mediarte.

Hoe worden deze bijdragen onder de risicogroepen verdeeld?

De helft van de bijdrage van 0,10% zijnde 0,05%, wordt voorbehouden aan inspanningen ten gunste van de volgende risicogroepen:

  • de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;
  • de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag;
  • de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding;
  • de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij in het kader van een instapstage.
     

De inspanning voorzien hierboven moet, minstens voor de helft, zijnde 0,025%, voorbehouden worden voor initiatieven ten gunste van de volgende risicogroepen die nog geen 26 jaar oud zijn:

  • de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij in het kader van een instapstage;
  • de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.
Download CAO Definitie van de risicogroepen 2021-2022
PDF - 345.64KB
Download CAO Bepaling bijdragen voor de risicogroepen
PDF - 237.61KB

Ook interessant voor jou