Andere overeenkomsten in de AV en digitale sector

Naast loonafspraken, arbeidsregimes en functiebeschrijvingen werden er in PC 227 ook afspraken gemaakt mbt ondersteuning van de risicogroepen, brugpensioen, tijdskrediet, vorming, de syndicale delegatie enz.