SWT (brugpensioen)

Het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) is een vorm van vervroegd vertrek op pensioen die de oudere en ontslagen werknemer toelaat om naast werkloosheidsuitkeringen, ook nog te genieten van een toeslag.

Deze toeslag of aanvullende vergoeding wordt betaald via mediarte.

Vanaf wanneer kom je in aanmerking voor SWT?

Vanaf 62 jaar.

Deze leeftijdsvoorwaarde moet worden voldaan in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2022 en bovendien op het moment, waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De loopbaanvoorwaarde wordt als volgt bepaald:

1° 40 jaar voor de mannelijke bedienden;
2° 35 jaar (in 2019), of 36 jaar in 2020 voor de vrouwelijke bedienden.

De beroepsloopbaan voor vrouwen stijgt jaarlijks met eenjaar om in 2024 op 40 jaar te worden vastgesteld.

Wie betaalt de aanvullende vergoeding op de werkloosheid?

mediarte betaalt de aanvullende vergoeding voor het SWT uit.

De werkgevers van PC 227 betalen hiervoor een bijdrage van 0,04% berekend op hun loonmassa aan mediarte.

Kan ik met een lange loopbaan sneller aanspraak maken op SWT?

Ja dat kan, indien je een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar als loontrekkende hebt op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Hiervoor moet je wel 59 jaar zijn uiterlijk op 31 december 2020 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voor de bedienden die ontslagen worden in 2019 en 2020, met een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar als loontrekkende op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt de leeftijd verlaagd tot 59 jaar. 

Voor de bedienden die ontslagen worden tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, met een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar als loontrekkende op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt de leeftijd eveneens verlaagd tot 59 jaar. 

De vermelde leeftijdsvoorwaarde van 59 jaar moet vervuld zijn uiterlijk op 30 juni 2021 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Kan ik sneller aanspraak maken op SWT als ik een zwaar beroep uitvoerde?

Voor de bedienden die ontslagen worden in de periode tussen 1 januari 2019 tot 31 december 2020, met een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar* als loontrekkende op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, én die tewerkgesteld waren in het kader van een zwaar beroep, wordt de leeftijd verlaagd tot 59 jaar. Deze leeftijd moet zijn bereikt op uiterlijk 30 juni 2021. Voor diezelfde bedienden wordt voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 de leeftijd opgetrokken tot 60 jaar.

Van deze 35 jaar :

  • Moeten ofwel, ten minste 5 jaar, berekend van datum tot datum, een zwaar beroep omvatten en deze periode van 5 jaar moet zich situeren in de laatste 10 kalenderjaren, voor het einde van de arbeidsovereenkomst

  • Ofwel moeten, ten minste 7 jaar, berekend van datum tot datum, een zwaar beroep omvatten en deze periode van 7 jaar moet zich situeren in de laatste 15 kalenderjaren, voor het einde van de arbeidsovereenkomst

 

Kan ik sneller aanspraak maken op SWT als ik een nachtarbeid uitvoerde?

Ja dat kan vanaf 59 jaar, voor de werknemers die een loopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen, en die gedurende 20 jaar hebben gewerkt onder het stelsel van nachtarbeid, wordt de leeftijd voor het SWT ook verlaagd tot 59 jaar.

Download CAO SWT Lange Loopbaan 2021-2022
PDF - 91.65KB
Download CAO SWT Nachtprestaties en zware beroepen 2021-2022
PDF - 99.64KB

Ook interessant voor jou