Signalen van burn-out

Een burn-out ontstaat nooit van de ene op de andere dag en voordat iemand werkelijk ziek wordt, zijn er verschillende fases van stress doorlopen. Met deze fases gaan ook specifieke signalen gepaard. Wanneer die signalen tijdig (h)erkend worden, is het mogelijk om in te grijpen en erger te voorkomen.

1. Alarmfase

In deze fase is er sprake van acute stress met een snelle recuperatie achteraf. Toch wijzen bepaalde signalen erop dat de nodige aandacht geboden is.

Mentaal: besluiteloosheid, verwardheid, afwezigheid, snel afgeleid zijn

Fysiek: verhoogde hartslag, zweten, versnelde ademhaling, spierspanning, droge keel

Emotioneel: wantrouwend, angstig, snelle irritatie, opvliegendheid

2. Weerstandfase

Wanneer de stress chronisch wordt en een persoon hervalt door aanhoudende spanning, wijzigen ook de signalen.

Mentaal: geheugenstoornissen, concentratieverlies, verlies van creativiteit, verlies van humor, fixatie op het verleden

Fysiek: maag- en darmproblemen, slaapproblemen, vermoeidheid, allergie├źn, kwaaltjes

Emotioneel: angst, isolement, jaloezie, interesseverlies, over-emotioneel

3. Uitputtingsfase

De stress blijft chronisch met als gevolg uitputting en kans op ziekte. Wanneer een persoon in deze fase belandt, komt preventie te laat.

Mentaal: depressie, angststoornissen

Fysiek: verzwakking van het immuunsysteem, maag- en darmziekten, risico op hart- en vaataandoeningen

Emotioneel: angst, isolement, neerslachtigheid, over-emotioneel, machteloos, vijandig


Ook interessant voor jou