EHBO - preventie

Eerste Hulp bij Burn-Out

Omdat de gevolgen van burn-out zowel voor een individu als voor een organisatie vergaand zijn en offers vergt aan beide kanten, is het ook in het belang van datzelfde individu en de organisatie om de nodige aandacht aan preventie te besteden. Op die manier kan vaak erger worden voorkomen en zowel iemand die signalen bij zichzelf herkent als HR-verantwoordelijken of leidinggevenden die deze bij hun medewerkers herkennen, kunnen vaak nog op tijd ingrijpen.

Preventie voor het individu

 • In het belang van je welzijn is het belangrijk om je niet enkel op je werk te focussen en daarnaast ook met andere zaken bezig te zijn
 • Het is beter om je eigen grenzen te kennen en ook grenzen te durven stellen op je werk, op die manier zal je het veel langer volhouden en gezonder aan het werk blijven
 • Ken je prioriteiten en hou er rekening mee
 • Zorg voor je persoonlijke ontwikkeling en volg regelmatig bijscholing
 • Neem regelmatig time-outs, ook al heb je het druk op dat moment
 • Maak er werk van om je sociale contacten buiten je werk te onderhouden
 • Zorg voor genoeg ontspanning en een WLB (work-life balance) die in evenwicht is
 • Ga eventueel op zoek naar coaching om je bij bovenstaande werkpunten bij te staan

Preventie vanuit de organisatie

 • Geef voldoende autonomie aan je medewerkers
 • Sta open voor het geven en krijgen van feedback
 • Laat medewerkers en vaste freelancers een vragenlijst invullen om te meten hoe het staat met hun stresspeil en het risico op een burn-out
 • Wees alert op signalen van medewerkers en kwetsbare individuen
 • Zet mensen in binnen hun specifieke talenten
 • Maak gebruik van coachend management in plaats van controlerend management
 • Zorg voor een duidelijke doelstelling en een even duidelijke communicatie naar medewerkers
 • Voorzie bijscholing voor medewerkers
 • Kijk er op toe dat de werkdruk en emotionele belasting niet te hoog zijn
 • Vermijd rolconflicten
 • Voorzie uitdagend werk: dit is werk waarbij hoge taakeisen worden gecombineerd met voldoende eigen regelmogelijkheden

Ook interessant voor jou