Authentiek leiderschap en burn-out

De stijl van leiderschap oefent een grote invloed uit op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Van leiders wordt dan ook verwacht dat ze de nodige sociale ondersteuning bieden ter preventie van de verschillende psychosociale risico’s op de werkvloer. Uit de masterproef ‘Authentiek leiderschap en burn-out: een onderzoek bij leidinggevenden’ van Lisa Dewulf (Master Bedrijfspsychologie Universiteit Gent, 2014) blijkt echter dat authentieke leiders zelf ook minder burn-out rapporteren. Zelfs de leidinggevende die zichzelf schromelijk overschat op vlak van authentiek leiderschap maakt minder melding van burn-out.

Authenticiteit lijkt tegenwoordig een doel op zich. Of het nu gaat om artisanale producten, een persoonlijke benadering bij professionele bezigheden of zelfs om een van de vele opinies die op sociale media gezwierd worden, ook door mensen in leidinggevende functies. Maar wat betekent authentiek leiderschap eigenlijk?

Het stimuleren van authentiek leiderschap kan helpen bij de preventie van burn-out.

Een authentiek leider heeft niet alleen inzicht in eigen sterktes en zwaktes, ook beseft hij of zij de impact op anderen, communiceert hij transparant waarbij gedachten en gevoelens openlijk worden geuit en neemt hij beslissingen op basis van objectieve analyse en morele waarden zonder daarbij het belang van de organisatie uit het oog te verliezen.

Eerder onderzoek toonde al aan dat authentieke leiders meer betrokken zijn bij een organisatie en meer psychologisch welzijn rapporteren. De vraag van het onderzoek van Lisa Dewulf was of er ook een -negatief- verband bestaat tussen authentiek leiderschap en burn-out bij de leidinggevende zelf. Uit het onderzoek blijkt dat dit verband wel degelijk bestaat.

Bij leidinggevenden uit zowel de profit- als de non-profit sector in Vlaanderen werd gepeild naar hun gepercipieerd niveau van authentiek leiderschap, burn-out en ruminatie (piekeren). Medewerkers werden op hun beurt bevraagd over de mate van authentiek leiderschap van hun leidinggevende. Zowel leidinggevenden die door medewerkers als authentiek werden ervaren als leidinggevenden die dit vooral over zichzelf dachten, bleken opmerkelijk minder burn-out te rapporteren.

Leiders die zichzelf niet als authentiek zien, zullen zich namelijk minder energiek en bekwaam voelen en ook minder interesse tonen. Niet toevallig kenmerken van burn-out, de werkgerelateerde depressie die niet bepaald bevorderlijk is voor het psychologisch welzijn.

Hieruit blijkt dat het stimuleren van authentiek leiderschap kan helpen bij de preventie van burn-out. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van training met de focus op ethisch bewustzijn, zelfbewustzijn en relationele transparantie. Zo kan het aanleren van interpersoonlijke vaardigheden, zoals empathie, deze relationele transparantie verhogen.

Verder blijkt dat feedbackmechanismen, zoals 360° feedback, leidinggevenden kunnen ondersteunen zichzelf hoger in te schatten op vlak van authentiek leiderschap omdat deze bijdragen aan de leiderschapsontwikkeling.

Training en feedback zijn dus de boodschap!

Meer weten?

Raadpleeg de volledige scriptie van Lisa Dewulf.

 

Bron: scriptiebank.be


Ook interessant voor jou