Oorzaken van burn-out

Vaak wordt gedacht dat de oorzaken van burn-out louter moeten worden gezocht bij de persoon die ermee te kampen heeft. Mensen met bepaalde eigenschappen blijken er dan ook vatbaarder voor te zijn dan anderen. Echter ontstaat burn-out altijd in relatie tot de werkomgeving en is het juist de combinatie van interne en externe oorzaken die een burn-out kan veroorzaken. Overigens omvatten deze interne stressoren vaak eigenschappen die onder normale omstandigheden graag gezien worden op de werkvloer. Tot het fout loopt.

Talent is relationeel, een burn-out ook. Het ontstaat altijd door de wisselwerking tussen een persoon en zijn of haar werkomgeving.

Luk Dewulf, talent- en burn-out coach

Interne stressoren

 • Mensen die vatbaar zijn voor burn-out zijn doorgaans gedreven mensen die bevlogen met hun werk bezig zijn
 • Zij beschikken over een hoge intrinsieke motivatie
 • Ze hebben een groot gevoel voor verantwoordelijkheid
 • Vaak zijn deze mensen perfectionistisch
 • Het zijn meestal loyale medewerkers
 • Hulpvaardigheid is kenmerkend voor mensen die gevoelig zijn voor burn-out
 • Het werk neemt een centrale rol in en er wordt veel belang aan gehecht
 • De work-life balance (WLB) is meestal niet in evenwicht

Externe stressoren

 • Hoge werkdruk die in de media vaak gekenmerkt wordt door strakke deadlines met hoge stresspieken en (te) weinig herstelmomenten tussen deze pieken
 • Emotionele belasting heeft altijd te maken met interactie en kan worden veroorzaakt door gevoelige onderwerpen die behandeld moeten worden, maar ook door de aard van het werk en de emotionele druk die hiermee gepaard gaat
 • Een gebrek aan controle over het werk dat iemand dient uit te voeren
 • Geen erkenning voor de talenten van een persoon
 • Een gebrek aan feedback of uitsluitend negatieve feedback
 • Grote verantwoordelijkheden zonder de middelen om deze te nemen
 • Een gebrek aan zingeving of een groepsgevoel
 • De media vormen een ‘sexy’ sector wat betekent dat mensen er veel voor over hebben om aan de slag te kunnen of te blijven, anders verwoord: “Voor jou 100 anderen”
 • Werkonzekerheid door slinkende budgetten
 • Informatie-overload
 • Kenmerkend voor de media zijn de zogenaamde ‘citroenloopbanen’ waarbij mensen zwaar belast worden voor een korte periode
 • Een gebrek aan duurzaam HR-beleid

Ook interessant voor jou