EHBO - nazorg

Eerste Hulp bij Burn-Out

Wanneer preventie te laat komt en medewerkers eenmaal thuis zitten met een burn-out, is het belangrijk om na te denken over de nazorg wanneer deze medewerkers weer aan de slag kunnen. Als iemand na lange afwezigheid in een zelfde situatie belandt die inmiddels onveranderd is gebleven, is de kans op herval namelijk groot.

Enkele tips voor een behouden terugkeer

 • Bied ondersteuning vanuit de organisatie
 • Bereid collega’s voor op de terugkeer van de persoon die thuis zat met een burn-out
 • Voorzie zowel emotionele als praktische steun van collega’s
 • Zorg voor een reorganisatie van de werkomgeving als deze dat nodig heeft
 • Bekijk welke arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden
 • Denk na over mogelijke andere functies die misschien beter passen bij de persoon die terugkeert (maar beslis niets zonder overleg met de persoon in kwestie!)
 • Zie erop toe dat het werk niet voortijdig wordt hervat, dit vergroot de kans op een terugval
 • Na een burn-out moet werk eerst deeltijds worden hervat, om daarna weer op te bouwen naar een volledige hervatting
 • Zorg voor een goede communicatie tussen de arts, bedrijfsarts en HR-verantwoordelijke
 • Overweeg de mogelijkheid om een sociale interne cel op te richten voor het psychosociaal welzijn van medewerkers
 • Coaching van medewerkers: carrièrebegeleiding, copingskills, talentontwikkeling

Ook interessant voor jou