Burn-out

Vaak worden stress, overspannenheid en burn-out op één hoop gegooid of wordt gedacht dat burn-out slechts ’tussen de oren’ zit. In letterlijke zin is dat ook zo want burn-out ontstaat door chronische overbelasting van de hersenen.