Over ons

mediarte?

mediarte is het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector en de filmproductie in België en omvat alle private radio-zenders, tv-stations, productiehuizen, facilitaire bedrijven en digital agencies (Paritair Comité 227 en 303.01).

Sinds de oprichting in januari 2005 zijn het stimuleren van alle initiatieven voor opleiding, tewerkstelling en vorming in de audiovisuele sector de doelstellingen van mediarte.

mediarte wordt gefinancieerd door middel van de werkgeversbijdragen voor de risicogroepen (0,10% van de loonmassa), een sectorconvenant met de Vlaamse Regering, Federale regering, inkomsten uit opleidingen en opbrengsten van eigen middelen.

Onze visie

  • Het is onze doelstelling om alle initiatieven betreffende onderwijs, opleiding en werkgelegenheid binnen de audiovisuele sector te stimuleren. We investeren dan ook resoluut in mensen om de kwaliteit van de audiovisuele producties in België te optimaliseren.
  • mediarte is een kenniscentrum dat bedrijven, haar werknemers, maar ook studenten en werkzoekenden begeleidt om hun aspiraties waar te maken.
  • Als neutrale en objectieve partner, informeren, ondersteunen en adviseren we alle betrokkenen uit de sector over werkgelegenheid en opleidingen. mediarte is de vitale bron en de facilitator voor de ontwikkeling en vernieuwing van competenties door verdieping, opleiding en innovatie, middenin het epicentrum van de audiovisuele sector

.
  • mediarte gelooft dat diversiteit een meerwaarde betekent voor bedrijven en werknemers in de audiovisuele sector.

Onze missie

  • mediarte investeert in mensen om de kwaliteit van producties te optimaliseren
.
  • mediarte vormt de brug tussen wat mensen doen en willen gaan doen.
  • mediarte streeft naar het behoud van mensen om continuïteit en kwaliteit te verzekeren.
  • mediarte geeft innovatie specifieke aandacht om het hoofd te bieden aan technologische en hr-gerelateerde vernieuwingen.

Beheerscomité

Werkgeversorganisaties

VOTP

Kathleen Mertens, penningmeester
Annick Mastbooms

VOTF

Patrice Peeters
Ingrid Van Dyck

FEBELAV

Koen Dries, voorzitter
Olivier Hubaut
Marjolein Piessens
Hilde Testelmans

FEWEB

Patrick Marck
Marc Mestdagh

Vakbonden

ACV-CSC

Tijs Hostyn, onder-voorzitter
Philippe Samek
Elke Maes
Klaus Haas

ABVV-FGTB

Wies Descheemaeker
Jean-Pierre Boninsegna
Anita Van Hoof
Brigitte Bollekens

ACLVB-CGSP

Johan Vandycke, secretaris
Tommy Jonckheere


Ook interessant voor jou