Waarom

Waarom

 • mediarte wil dat elk individu met de noodzakelijke competenties kan instromen in onze sector

 • mediarte wil dat elk individu, in de lijn met de persoonlijke en professionele ambities, competent is en blijft in onze steeds evoluerende sector

 • mediarte wil dat elke individu en elke onderneming in onze sector zich bewust is van en zich gedraagt naar de bestaande wet- en regelgeving

 • mediarte wil dat geen enkel individu werkzaam in onze sector uitvalt door de gevolgen van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

Wie

Duidelijke profilering:

 • ondernemingsniveau: recruiter, HR-verantwoordelijke, zaakvoerder

 • individu student, starter, stromer, doorstromer, uitstromer, a-typisch profiel, zelfstandige en artiest.

Hoe

mediarte wil aan de hand van een strategische aanpak via diverse acties de doelgroep bereiken, hun vertrouwen winnen en hen tot actie aanzetten en zal hiertoe de nodige partnerschappen aangaan.

 • bepaling middelen (mensen, tijd, budget, partners)

 • KPI’s, 360°, 5%, long & short tail

 • website, sociale media kanalen, e-mailing

 • flyers, magazine, startersgids, video’s

 • opleidingen, infosessessies, speeddates, mediacafés,...

Wat

lopende zaken

instroom

 • talentprofielen / update 2019

 • database vacatures

 • overleg Hoger Onderwijs

 • STEM

 • mediastages + speeddates

 • mediaguidance

competentiemanagement

 • opleidingsdatabase

 • opleidingspremies (via mediacademie)

 • opleidingen, workshops, events, new ways of learning

legal

 • first point of contact arbeidsvoorwaarden

 • functie- en competentiebeschrijvingen

 • SWT

 • sectorfoto

nieuw in 2019

thematische aanpak, 360°

 • geformatteerd (5 content-items, mediacafé, opleidingen)

 • instroom (maart-mei), Startersgids (update)

 • psycho-sociale risico’s / mediasensor heractivatie (maart-juni)

 • safety  (september-oktober)

 • competentie-ontwikkeling (oktober-december), lancering Learning Database System

mediartist

 • voor Brusselse werkzoekenden die in artistieke sector willen werken

 • informatie, begeleiding en netwerken


Ook interessant voor jou