Update COVID-19 sectorspecifieke gids (november 2021)

gids nov

Het wetgevend kader van deze sectorspecifieke gids zijn de geldende overheidsmaatregelen en adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals bekrachtigd bij diverse ministeriële besluiten. Deze versie is gebaseerd op de stand van zaken op 01 november 2021, werd aangepast naar de aanbevelingen van het coronacommissariaat en houdt rekening met de 6 gouden regels en de 10 geboden waaraan elke sectorspecifieke gids en protocol dient te voldoen. Deze sectorspecifieke gids zal aangepast worden wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden of geldende maatregelen versoepeld worden.

De naleving van dit Protocol is ook een voorwaarde om in aanmerking te komen voor schadevergoeding onder het Garantiefonds van de Vlaamse Regering voor de Vlaamse onafhankelijke productiesector. Zie art. 6, §2 van het Garantiefonds Reglement.

Hieronder sommen we de belangrijkste wijzigingen op.

6 gouden regels

De 10 basiselementen, die aangepast aan de audiovisuele productieactiviteit verder uitgewerkt zijn in deze sectorspecifieke gids zijn de volgende :

  1. Respecteer de geldende wetgeving
  2. Duid een COVID-19-coördinator aan
  3. Communiceer, informeer, motiveer
  4. Social distancing
  5. Hygiëne
  6. Reiniging en ontsmetting
  7. Verluchting
  8. Persoonlijke bescherming
  9. Beheer besmette personen
  10. Compliance en handhaving

De COVID-19-coördinator kijkt op set toe op de strikte naleving van deze sectorspecifieke gids. De contactgegevens van de COVID-19-coördinator worden vermeld op elke callsheet, waarop trouwens per draaidag alle aanwezigen dienen vermeld te worden. Wanneer een medewerker ziek is meldt hij/zij zich bij de COVID-19-coördinator, verlaat onmiddellijk de set en raadpleegt een arts.

In de studio dient het publiek een geldig CST-certificaat te kunnen voorleggen. Het publiek kan op uitnodiging toegelaten worden om deel uit te maken van de TV-productie. De aanwezigen worden vooraf ingelicht over de COVID-19-maatregelen die zouden gelden op de set. Er wordt kort voor opname nog eens herinnerd dat wie ziek is, thuis blijft. Er wordt over gewaakt dat de studio regelmatig verlucht wordt.

Als er een cateringtafel is waar doorheen de dag versnaperingen liggen, worden deze individueel verpakt. De productie voorziet voldoende ruimte. Indien nodig: shiften/bijkomende ruimtes.

Telewerken is geen verplichting meer, alhoewel het sterk wordt aanbevolen. Tijdens het werken ter plaatse moet het personeel uiteraard rekening houden met social distancing, een mondmasker dragen en het materiaal dagelijks ontsmetten/reinigen.

Lees de volledige sectorspecifieke gids


Ook interessant voor jou