Sectorspecifieke gidsen voor PC 227 en SPC 303.01 zijn niet meer van kracht

sectorspecifieke gids

Ingevolge de federale beslissing tot overstap naar epidemiologische code geel, beslisten de sociale partners van PC 227 en SPC 303.01 dat de COVID Sectorgids (PC227) en het Filmprotocol (303.1) niet langer van kracht zijn. De sanitaire voorschriften die nog nageleefd dienen te worden zijn deze die geduid worden in de Generieke Gids van FOD WASO.

Bekijk de nieuwe Generieke Gids

‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’

Een werkgever die de maatregelen heeft genomen die worden voorgesteld in de Generieke Gids, wordt vermoed te hebben voldaan aan zijn verplichting tot het nemen van bijzondere preventiemaatregelen ingeval van een epidemie of een pandemie. Een werkgever kan ook alternatieve preventiemaatregelen dan vermeld in deze gids, nemen. In dat geval dient hij aan te tonen dat deze minstens een evenwaardig niveau van bescherming tegen overdracht van een virus/bacterie bieden.

We bevinden ons volgens de Generieke gids momenteel in de zogenaamde ‘waakzaamheidsfase’, waarin onder meer volgende maatregelen worden opgelijst:

  • Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten. Het gebruik van CO2-meters om de luchtkwaliteit te evalueren, is niet langer verplicht maar enkel sterk aanbevolen in situaties waar er enige twijfel bestaat of kan bestaan over de luchtkwaliteit in binnenruimtes waar veel personen gedurende langere tijd samenzijn;
  • Tracht zo veel mogelijk -en voor zover de activiteit het toelaat- voldoende afstand (minstens 1,5 meter) tussen personen te garanderen op de werkplek;
  • Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen (niet langer verplicht) wanneer het onmogelijk is voldoende afstand tussen personen te bewaren.
  • Zorg voor een goede en regelmatige reiniging van de werkplekken en kleedkamers, douches, toiletten, en lunch- en pauzeruimtes en stel geschikte handgels ter beschikking in lunch- en pauzeruimtes;
  • Beperk zoveel mogelijk het aantal werknemers dat gelijktijdig in een lunch- of pauzeruimte aanwezig is;
  • Organiseer de zitplaatsen in lunch- of pauzeruimtes zo dat het aantal mensen dat samen aan tafel zit, beperkt blijft, bv. met maximum 4 tot 6 personen aan een tafel en voorzie voldoende vrije ruimte tussen de verschillende tafels;
  • Wijs werknemers erop dat ze thuisblijven als ze zich ziek voelen of bepaalde ziektesymptomen hebben.

Ook interessant voor jou