Hoe werkbaar is wendbaar werk?

De veelbesproken wet rond werk- en wendbaar werk treedt in 2017 in werking. Maar wat houdt deze wet in en hoe werkbaar is wendbaar werk in de praktijk? Heeft wendbaar werk ook invloed op jou als AV-professional en kan het werkelijk helpen tegen een burn-out, zoals voorop wordt gesteld?

“Mensen moeten langer aan de slag blijven om onze sociale zekerheid overeind te houden en onze pensioenen betaalbaar te houden,” vindt Minister van Werk Kris Peeters. “Maar mensen moeten ook in staat zijn dat te doen. Met de nieuwe wet heb ik meer flexibiliteit mogelijk willen maken, voor de werkgever, opdat die concurrentieel in de markt kan staan en tewerkstelling kan creëren, maar zéker ook voor de werknemer, voor wie er nu meer opties zijn om privé- en professioneel leven in evenwicht te krijgen.”

Mensen moeten langer aan de slag blijven om onze sociale zekerheid overeind te houden en onze pensioenen betaalbaar te houden.

Kris Peeters, Minister van Werk

Hoewel sommige maatregelen pas in werking zullen treden wanneer werkgevers en vakbonden een akkoord hebben bereikt, werd een aantal maatregelen al volledig uitgewerkt en zijn deze onmiddellijk op toepassing van alle organisaties, dus ook de audiovisuele bedrijven. Wij zetten ze even op een rijtje:

Flexibele werkweek in functie van de combinatie van werk en privé

Tijdens piekmomenten kunnen werknemers voortaan maximum 45 uur per week of maximum 9 uur per dag te werk worden gesteld. In bepaalde sectoren kan dit zelfs oplopen tot 11 uur per dag en 50 uur per week. Omdat op dalmomenten minder gewerkt zal worden, werkt de werknemer op jaarbasis evenveel uren als bij een 38-urige werkweek.

 

Lees meer over de reeds bestaande CAO’s rond het arbeidsregime in de audiovisuele sector

 

Lees meer over de reeds bestaande CAO’s rond het arbeidsregime in de filmsector

100 vrijwillige extra overuren

De grens van 78 overuren per trimester kan, op vraag van de werknemer, worden opgetrokken naar 143 uur. Redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn. Extra geld verdienen, een groot project vraagt om meer uren of overuren worden opgespaard voor later gebruik. Op jaarbasis betekent dit dat een werknemer op vrijwillige basis 100 overuren extra mag presteren zonder verplichte inhaalrust. De uren worden ofwel onmiddellijk uitbetaald, ofwel op een loopbaanspaarrekening gezet voor een later tijdstip.

Meer opleidingen

Wegens het belang van opleidingen komen er daartoe meer mogelijkheden op de werkvloer. Op deze manier groei je niet alleen in je huidige functie, ook maakt het je sterker wanneer je van werk verandert. Opleidingsdagen kunnen ook worden gebruikt ter preventie van stress en burn-out. Het gemiddeld aantal opleidingsdagen per jaar wordt 5 per werknemer wanneer de onderneming de maatregel invoert.

 

Klik hier voor onze opleidingen op maat van de sector

Telewerken

Altijd thuis werken was al toegestaan maar dusver was af en toe van thuis uit werken niet toegelaten. Daar komt nu verandering en bij ongeplande gebeurtenissen, zoals een doktersbezoek of een technicus die aan huis iets komt aansluiten of herstellen, wordt het mogelijk om occasioneel telewerk te verrichten.

Naast bovenstaande (verplichte) maatregelen, bestaat er nog een reeks van maatregelen die enkel door de sectoren zelf geactiveerd zouden kunnen worden.

Maatregelen gericht op de werkgever

  • Globale hervorming arbeidsduur: Via een CAO kunnen de sociale partners afwijken van de normale grenzen van de arbeidsduur
  • Wijziging van uurroosters: Indien meerdere uurroosters van toepassing kunnen zijn, moeten ook de nadere regels voor de overgang tussen deze uurroosters in het arbeidsreglement worden opgenomen
  • Plus-minus conto: Via een CAO kunnen internationaal concurrentiële sectoren bepalen dat de berekening van de gemiddelde 38-urige werkweek over verschillende jaren wordt gespreid
  • Uitzendarbeid van onbepaalde duur: Uitzendkrachten met een dergelijk contract ontvangen ook een loon van het uitzendbureau tussen twee opdrachten in
  • Hervorming van het stelsel van de werkgeversgroepering: Kleine bedrijven kunnen samen één werknemer aanwerven
  • Vereenvoudiging deeltijdse arbeid: De verplichting om alle uurroosters stuk voor stuk in het arbeidsreglement op te nemen, wordt geschrapt en bepaalde documenten die momenteel op papier moeten bijgehouden worden, kunnen voortaan ook elektronisch bewaard worden

Maatregelen gericht op de werknemer

  • Glijdende werkuren: Mits opname in het arbeidsreglement of een CAO kunnen ondernemingen glijdende uurroosters toepassen
  • Tijdskrediet voor zorg: Tijdskrediet voor de zorg van een kind of familielid wordt maximaal 51 maanden in plaats van 48 en palliatief verlof wordt met 1 maand verlengd en kan nadien nogmaals met een maand worden verlengd tot 3 maanden in totaal
  • Loopbaansparen: Niet alleen kunnen verlofdagen die buiten het wettelijk verlof van 20 dagen vallen worden opgespaard voor later, ook de eindejaarspremie kan worden omgezet in ‘tijd’
  • Verlofdagen schenken aan een collega met een ziek kind: Anoniem en enkel mogelijk voor dagen die buiten het wettelijk verlof van 20 dagen vallen

Meer weten?

Lees hier het gehele wetsontwerp Werkbaar en wendbaar werk


Ook interessant voor jou