Update COVID-19 sectorspecifieke gids

update covid

Het wetgevend kader van deze sectorspecifieke gids zijn de geldende overheidsmaatregelen en adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals bekrachtigd bij diverse ministeriële besluiten. Deze versie is gebaseerd op de stand van zaken op 26 maart 2021, werd aangepast naar de aanbevelingen van het coronacommissariaat en houdt rekening met de 6 gouden regels en de 10 geboden waaraan elke sectorspecifieke gids en protocol dient te voldoen. Deze sectorspecifieke gids zal aangepast worden wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden of geldende maatregelen versoepeld worden.

De naleving van dit Protocol is ook een voorwaarde om in aanmerking te komen voor schadevergoeding onder het Garantiefonds van de Vlaamse Regering voor de Vlaamse onafhankelijke productiesector. Zie art. 6, §2 van het Garantiefonds Reglement.

Hieronder sommen we de belangrijkste wijzigingen op.

6 gouden regels

De 10 basiselementen, die aangepast aan de audiovisuele productieactiviteit verder uitgewerkt zijn in deze sectorspecifieke gids zijn de volgende :

  1. Respecteer de geldende wetgeving
  2. Duid een COVID-19-coördinator aan
  3. Communiceer, informeer, motiveer
  4. Social distancing
  5. Hygiëne
  6. Reiniging en ontsmetting
  7. Verluchting
  8. Persoonlijke bescherming
  9. Beheer besmette personen
  10. Compliance en handhaving

De COVID-19-coördinator kijkt op set toe op de strikte naleving van deze sectorspecifieke gids. De contactgegevens van de COVID-19-coördinator worden vermeld op elke callsheet, waarop trouwens per draaidag alle aanwezigen dienen vermeld te worden. Wanneer een medewerker ziek is meldt hij/zij zich bij de COVID-19-coördinator, verlaat onmiddellijk de set en raadpleegt een arts.

Loges of kleedkamers worden bij voorkeur niet gedeeld en make-up artists dragen een chirurgisch mondmasker dat minimum om de 4 uur vervangen wordt. Spatmaskers en handschoenen zijn niet langer verplicht, dit laatste geldt ook voor rekwisieten en setdressers.

In de studio kunnen een beperkte hoeveelheid mensen in bubbels (conform de op dat moment geldende regels wat betreft samenstelling en met naleving van de 1,5 m afstand tussen de bubbels) toegelaten worden om COVID-19-proof deel uit te maken van de TV-productie wanneer die essentieel is voor het programma. Familie en/of vrienden van de deelnemers worden niet toegelaten in de studio, ook al worden de afstandsregels gerespecteerd. Bij aankomst tot seating wordt een veilige afstand gegarandeerd. (gespreid aankomstuur, genummerde plaatsen op een veilige afstand van elkaar, contactloos onthaal, afzonderlijke locatie om persoonlijke spullen achter te laten,...). Het dragen van een mondmasker is verplicht tot men op zijn plaats zit. De aanwezigen worden vooraf goed ingelicht over de COVID-19-maatregelen op de set. Er wordt kort voor opname nog eens herinnerd dat wie ziek is, thuis blijft.

 

Lees de volledige sectorspecifieke gids


Ook interessant voor jou