Veilig aan het werk in Covid 19-tijden (update 2 november)

coronavirus

Generieke gids

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron.

Deze gids is zojuist bijgewerkt. Je kunt het hier downloaden.

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.

Naast de gids heeft de FOD Werkgelegenheid ook een checklist gepubliceerd die het voor bedrijven gemakkelijker maakt om alle maatregelen die moeten worden toegepast bij terugkeer naar het werk te controleren.

Deze gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Deze hebben uiteraard al de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van hun activiteiten te kunnen verzekeren tijdens de periode van lockdown. Zij kunnen de reeds genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids die op dat vlak dus een inspiratiebron kunnen zijn.

De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken. mediarte volgt de situatie op de voet en zal bij aanpassingen aan deze gids de nodige communicatie hieromtrent voeren.

Download de Generieke Gids

Download Check-List
PDF - 114.79KB
coronavirus

Sectorgids

Op dit moment zijn verschillende werkgroepen binnen onze sector aan het werk om concrete en haalbare preventiemaatregelen uit te werken die specifiek betrekking hebben op onze sector. Van zodra er sectorale akkoorden afgesloten worden zal mediarte hierover communiceren en een concrete informatie- en sensibiliseringscampagne uitrollen.

Lees meer over Covid-19 en de Brusselse audiovisuele sector

Download 10 geboden tegen besmetting van Covid-19 van EUFCN (European Network Film Commissions Network)
PDF - 310.54KB

Ook interessant voor jou