Iets om bij stil te staan...#11

voorwoord

De audiovisuele en digitale sector kijkt vol zelfvertrouwen naar de toekomst, kopt het artikel dat de resultaten bevat van ons onderzoek naar toekomstige competenties in onze sector. “Sterke relance eind 2020” lezen we elders in dit magazine. Het mag al eens positief nieuws over onze sector zijn. Ook mediarte volgde dezelfde trend. We voelen in 2020 ook de financiële gevolgen van de de crisis maar we realiseerden wel knappe resultaten op het vlak van onze acties.

De sector kruipt uit het dal dat COVID-19 sloeg, maar de tijdelijke werkloosheid is ook in 2021 nog niet uit onze sector verdwenen en wat betreft het arbeidsvolume zitten we nog maar net aan het niveau van hetzelfde kwartaal in 2019. We hebben letterlijk een jaar verloren. Gelukkig zien onze werkgevers heel veel kansen op het vlak van digitale evoluties. De zenders en digitale ondernemingen voorspellen weinig problemen met de relance na Covid-19, de productiehuizen en facilitaire ondernemingen zijn wat voorzichtiger. Het zal niemand verbazen dat werken van thuis uit als een blijver wordt ervaren en dat dit gepaard zal gaan met een flexibelere arbeidsorganisatie. Meer hierover lees je ook verder in dit magazine.

De sector diende zijn flexibiliteit te tonen, maar het voorbije jaar toonde ook mediarte zelf zeer flexibel om te kunnen gaan met de eigen arbeidsorganisatie. Net als de sector deelde mediarte mee in de klappen van de COVID-19-crisis en keken we in 2020 aan tegen aanzienlijk minder inkomsten. We zijn er echter met minder middelen en minder personeel in geslaagd om onze werking volledig te virtualiseren, het bezoek op onze website naar recordhoogtes te sturen en meer activiteiten en content dan ooit te ontwikkelen. Een mediarte-team om fier op te zijn én zorg voor te dragen.

Relatief vlekkeloos stapten we van een residentieel opleidingsaanbod over naar een volledig digitale werking wat resulteerde in 45 eigen opleidingen en webinars waar in totaal 1032 professionals aan deelnamen. De virtualisering van onze opleidingen zorgde ook voor een boost in de eigen digitalisering. We implementeerden een zeer ver doorgedreven geautomatiseerde opvolging van de opleidingen en de begeleiding van onze mediastagiairs en mediartisten. Onze Competentiescan werd met nieuwe competenties aangevuld en we publiceerden in 2020 99 video-tutorials op onze site.

We zijn er echter met minder middelen en minder personeel in geslaagd om onze werking volledig te virtualiseren, het bezoek op onze website naar recordhoogtes te sturen en meer activiteiten en content dan ooit te ontwikkelen.

In 2020 zien we het gebruik van onze site naar een recordhoogte stijgen (+25%) met bijna 200.000 bezoekers, 385.000 sessies en 920.000 paginabezoeken (+10%). In 2020 zetten we ook verder in op onze Competentiescan en vulden we hiervoor onze opleidingsdatabase aan met bijna 500 nieuwe opleidingen. Onze opleidingspagina werd volledig vernieuwd en opgebouwd uit swimming-lanes. Op dit moment werken we aan een uitbreiding van de filtermogelijkheden van onze Talent-pagina en aan een doorgedreven koppeling tussen de vacatures en de Talenten (meer dan 2.100) die we op onze site hebben. Doordat een groot deel van de tewerkstelling weg viel zagen we ook het aantal vacatures op onze site dalen met 40% tov 2019.

Tijdelijke werkloosheid en een stagnerende sector gaven ons ook extra werk in de begeleiding van werkzoekenden naar onze sector. In 2020 liepen 52 jongeren een mediastage om een eerste werkervaring in onze sector op te doen, goed voor 376 stageweken, en in het mediartist- project begeleidden we 90 Brusselse werkzoekenden naar een tewerkstelling in onze sector.

Rust hebben wij het voorbije jaar alleszins niet echt gekend. Maar gelukkig lonkt naast de vrijheid, ook duidelijk het herstel voor onze sector. Een sector die meer dan ooit teert op de veerkracht van zijn professionals... iets om fier op te zijn en zorg voor te dragen.

Lees het magazine #11 online


Ook interessant voor jou