Iets om bij stil te staan... #9

mediarte

Mee met de stroom

Bij mediarte spreken wij al eens graag over instromers, stromers, door- en uitstromers, soms ook over overstromers.

Deze categorieën geven aan in welke fase iemand zich in zijn of haar carrière bevindt en bepaalt mee op welke (specifieke) begeleiding ze bij mediarte kunnen rekenen. Elke fase heeft zo zijn specifieke aandachtspunten en noden en vraagt om een andere aanpak. Doorheen een loopbaan merken we ook een rode draad doorheen, met name de wens tot zelfontplooiing. Hoe word ik beter in mijn job, wat moet ik kunnen of wat kan ik al om een andere job uit te voeren, hoe kan ik mij in brede zin ontwikkelen…

Vragen die iedereen die we de voorbije periode meer en meer hoorden. Corona deed ons dan ook reflecteren over hoe we ons tot onze job verhouden en hoe onze job zich tot ons (privé-)leven verhoudt. Boeiende vragen, die niet noodzakelijk onmiddellijk tot antwoorden leiden, maar ons wel degelijk verder ontwikkelen,..., ons doen verder stromen.

Wij kunnen ter plaatse blijven trappelen of evolueren. Maar om vooruit te geraken, en daar is iedereen het er ondertussen wel over eens, moeten we ons hele leven lang (bij-)leren. Ook mediarte evolueert. Om onze werking in het luik van competentie-ontwikkeling te versterken en de professionals beter te kunnen begeleiden hebben we een Competentiescan ontwikkeld. Met deze scan streven we niet noodzakelijk naar de ontwikkeling van competenties om hiërarchisch te groeien, maar geven we ook tools om je competenties in brede zin te versterken. Het is een cliché, maar stilstaan is toch wel achteruitgaan. Delen van onze sector hebben zich de voorbije periode volledig moeten heruitvinden, maar een individu moet zichzelf ook in vraag durven stellen. Waar leidt mijn loopbaan mij naartoe? Zit ik wel op de juiste stoel? Heb ik als zaakvoerder het juiste personeel in mijn onderneming? Kan ik met mijn personeel misschien wel andere diensten lieveren of een ander soort van programma ontwikkelen?

Waar leiden al deze vragen naartoe? Ze laten je verder stromen… in de richting die je zelf bepaalt.

PS : Een andere richting ging alvast Sabine-Hélène Bombeke uit, zij was sinds begin 2018 onze Talent Expert en zette mee haar schouders onder het welzijnsthema en de Mediasensor-enquête. Bij deze wil ik haar dan ook bedanken voor haar inzet voor mediarte en alle geluk toewensen.

 

Ontdek het mediarte magazine #9


Ook interessant voor jou