Iets om bij stil te staan... #6

Iets om bij stil te staan

Iets om bij stil te staan

‘the making of you’, is al sinds het begin van de werking van mediarte onze baseline en het vat nog steeds perfect samen waarom mediarte opgericht werd en waar het voor staat.

Ook tijdens onze mediasensor-enquête stond het individu (you) centraal. Deelnemers aan onze bevraging inzake psychosociale risico’s kregen, als zij dat wensten, begin augustus een individueel feedbackrapport. De enquête kende een grotere respons dan in 2016, zowel op werkgevers- als op medewerkersniveau. Is het een goed teken? We zien alvast positieve evoluties in de cijfers. De resultaten worden begin oktober aan de volledige sector gepresenteerd en de uitnodiging hiervoor vind je verderop in dit magazine. Ik hoop dat het nieuwe persoonlijk feedbackrapport onze professionals alvast handvatten biedt om nog beter voor zichzelf te zorgen.

Draag zorg voor jezelf, blijft een herhaalde oproep. Het is dan ook echt dé manier om jezelf (beter) te maken en daarop blijft mediarte inzetten. Tijdens de herfst leggen we, naast de uitrol van een nieuw actieplan op basis van de mediasensor, nadruk op het dossier Veiligheid. Verder bieden we dit najaar maar liefst twintig opleidingen aan. Hoewel er grote onzekerheid is met betrekking tot de verderzetting van de subsidiëring voor de mediacademie, blijft mediarte hoe dan ook geloven in de noodzaak van het investeren in opleidingen, door zowel werkgevers als individuen en hopelijk ook met impulsen van de overheid.

mediarte bestaat bij de gratie van haar achterban, met name dus alle werkgevers en werknemers uit onze sector. Ik wil jullie oproepen om nog meer beroep te doen op ons, we zijn er voor jullie. Heb je als werkgever vragen over het verbeteren van het welzijn van je medewerkers, heb je hulp nodig bij het rekruteren, het implementeren van een opleidingsbeleid? Of heb je als werknemer of zelfstandige vragen over je loopbaan, je persoonlijk welzijn, heb je nood aan opleiding? Met plezier helpen wij jullie.

Zoals uit de nieuwe sectorfoto blijkt, is onze sector een echte groeisector. We zien die maar al te graag ook echt bloeien en als we jullie van dienst kunnen zijn, dan hoor ik dat graag!


Ook interessant voor jou