Iets om bij stil te staan... #16

jan Vermoesen

2023 belooft voor mediarte een zeer uitdagend jaar te worden en dit zowel op niveau van uitvoering en opvolging van onze projecten als voor de organisatie mediarte zelf. Met onze verschillende projecten zullen we meer dan ooit onze blik richten op onze ondernemingen in het ontwikkelen van talenten en het verhogen van de instroom van divers talent om zo tot een inclusievere, veiligere en werkbaardere sector te komen. Om onze doelstellingen te realiseren kregen we de erkenning van verschillende overheden.

Actiris gunde aan mediarte opnieuw voor 4 jaar de begeleiding van Brusselse werkzoekenden, de Federale Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne vertrouwt opnieuw op mediarte om -26 jarigen te ondersteunen in hun toeleiding naar onze sector, de Vlaamse Minister van Media Benjamin Dalle hernieuwde zijn vertrouwen in mediarte om via het medianxt-project de inclusiviteit in de mediasector te verhogen, de Vlaamse Minister van Werk Jo Brouns kijkt naar mediarte om via een sectorconvenant extra in te zetten op de aansluiting naar de arbeidsmarkt, levenslang leren, werkbaarwerk en non-discriminatie en via twee Europese projecten zullen we ondernemingen extra kunnen ondersteunen in het opzetten van opleidingsplannen en volgen we met onze Europese collega’s mee de evoluties van de toekomstige competenties op. Daarnaast behoort de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag en het ontwikkelen van een sectoraal welzijnsbeleid tot onze absolute prioriteiten. mediarte heeft van deze verschillende overheden een duidelijk mandaat gekregen en ik wens hen andermaal oprecht voor het vertrouwen te bedanken.

De transformatie waar onze sector zich in bevindt, brengt uitdagingen met zich mee die veel te hoog zijn om daar niet eendrachtig mee aan de slag te gaan. Het bundelen van krachten is dus absoluut aan de orde.

Jan Vermoesen

Op organisatie-niveau zal mediarte zijn personeelsbestand zien uitbreiden naar 12 medewerkers. Seynabou Diop en Diego Secci versterkten als respectievelijk communicatie- en projectmedewerker het team van mediarte en we zijn nog op zoek naar een nieuwe collega die zal verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling. Om gevolg te geven aan de groei die mediarte onderging en de uitdagingen en nieuwe noden dat dit met zich mee brengt zal een aangepaste structuur nodig zijn. 

Het beheer van mediarte ligt in de handen van de vakbonden en de werkgeversfederaties (febelav, voftp, votf en feweb) die elk hun gewaardeerde bijdrage leveren in de uitvoering van de projecten en acties. In 2023 zullen we verder de hand uitreiken naar alle sectorfederaties om ook samen met hen onze projecten uit te werken.

De transformatie waar onze sector zich in bevindt, brengt uitdagingen met zich mee die veel te hoog zijn om daar niet eendrachtig mee aan de slag te gaan. Het bundelen van krachten is dus absoluut aan de orde.

Lees het magazine online


Ook interessant voor jou