Iets om bij stil te staan... #4

Jan Vermoesen
Jan Vermoesen

Iets om bij stil te staan vooraleer we het kalenderjaar beginnen of de rollercoaster gewoon verder draait.

Dan hoor je de verhalen en zie je het gebeuren bij stagiairs en starters, maar evenzeer bij gevestigde waarden. Ze werken soms meer dan 12 uur per dag, soms zelfs dubbele shiften, dagen achter elkaar, zonder de noodzakelijke rust of recuperatiemogelijkheid en niet altijd met een gegronde reden. “Ja, maar iedereen doet dat in onze sector”, krijg je dan te horen, of “Het kan niet anders, het budget laat het niet toe” of “Ik wil dit doen om nog extra aanpassingen te maken”...

Verhalen die zowel van werk- en opdrachtgevers als van medewerkers komen. Elkeen vanuit de eigen invalshoek, met eenzelfde doel voor ogen: een kwalitatief product afleveren/verkopen of om hun carrière/onderneming uit te bouwen. Maar echter frequent zonder de noodzakelijke zorg voor zichzelf of de ander.

Gelukkig hoor je ook de andere verhalen van mensen en ondernemingen die wel degelijk de handrem optrekken. Die de nodige aandacht geven aan een gepast werkritme, met de vereiste zorg voor het individu om zo de onmisbare zuurstof in het individu en de onderneming te pompen zodat beiden in onze sector kunnen (over)leven. Deze aanpak kan dan ook alleen maar toegejuichd en door mediarte ondersteund worden.

De keuze van het individu om voor zichzelf te zorgen ligt evenwel bij het individu. Elk individu beslist uiteindelijk zelf om in of uit die rollercoaster te stappen, elke manager beslist zelf over de snelheid waarmee die rollercoaster ronddo(o)lt. En ja, welke keuze ook gemaakt wordt, ze heeft consequenties.

Ik kijk en luister naar deze verhalen vanuit een sociaal oogpunt en dan denk ik: iets om bij stil staan.

Kijken en luisteren, en zelfs handelen deden de sociale partners van onze sector. In het voorjaar zal de Mediasensor-enquête, die polst naar de psycho-sociale risico’s, herhaald worden. En om, in een breder kader, een concreet zicht te krijgen op de problematiek van ‘oneigenlijke tewerkstelling’ werd door mediarte een meldpunt opgezet. Hier kunnen alle belanghebbenden, al dan niet anoniem, situaties melden die naar inschatting van de betrokkenen niet beantwoorden aan een duurzame tewerkstelling of waarbij zij zich vragen stellen van arbeidsrechtelijke aard.

Stil staan om te kunnen blijven gaan.


Ook interessant voor jou