Terugbetaling van kosten

terugbetaling

Verschillende vormen van kosten kunnen terugbetaald of direct ten laste genomen worden van de werkgever.

Het gaat hier over

  1. voordelen van alle aard (VAA)
  2. kosten voor woon- werkverkeer
  3. kosten eigen aan de werkgever

1. Voordelen van alle aard

Een voordeel dat door de werkgever gratis of tegen een lage vergoeding wordt toegekend, wordt een voordeel van alle aard genoemd.

Hoewel belastingdiensten de term ‘voordelen van alle aard’ gebruiken, spreken RSZ-diensten in dit geval van ‘voordelen in natura’. Beide termen betekenen echter hetzelfde. Hierbij kan het gaan over een bedrijfswagen, een computer en/of internetabonnement of bijvoorbeeld de levering van verwarming en elektriciteit.

Deze voordelen worden gezien als beroepsinkomen waarover belasting betaald moet worden. Dit kan gebeuren door een berekening van de waarde van het voordeel, maar voor sommige voordelen gelden forfaitaire bedragen. Voordelen van alle aard worden vermeld op de loonfiche en kunnen onder dezelfde codes worden overgenomen op de belastingaangifte.

Wat zijn de meest voorkomende voordelen van alle aard en welke kost wordt aangerekend?

Enkele voorbeelden (de vermelde bedragen gelden vanaf 1 januari 2018):

Vaste of mobiele PC
6 euro/maand, 72 euro/jaar
Tablet
3 euro/maand, 36 euro/jaar
Per toestel dat ter beschikking wordt gesteld, wordt een voordeel in natura aangerekend.

Vast en mobiel internet 
4 euro/maand, 48 euro/jaar
Mobiele telefoon (toestel)
3 euro/maand, 36 euro/jaar
Mobiel internet
5 euro/maand, 60 euro/jaar
Per verbinding aanrekenen van een voordeel in natura.

Maaltijden
Ontbijt: 0,55 euro/dag
Hoofdmaaltijd: 1,09 euro/dag
Avondmaaltijd: 0,84 euro/dag

Voordelen van alle aard

2. Kosten voor woon- werkverkeer

De werkgever is verplicht bij te dragen aan de vervoerskosten van de werknemers die regelmatig een gemeenschappelijk openbaar vervoersmiddel of een privé-vervoersmiddel gebruiken voor het woon-werkverkeer.

Onder woonplaats dient te worden verstaan de effectieve verblijfplaats van de werknemer.
Onder werkplaats dient verstaan te worden de exploitatiezetel van de onderneming waar de werknemer wordt tewerkgesteld.

Er zijn twee verschillende tussenkomsten inzake de vervoerskosten:

  • 80% terugbetaling van het gebruikte vervoersbewijs voor verplaatsingen met het gemeenschappelijk openbaar vervoer
  • Tot 25€ /maand, in een werkregime van vijf dagen/week, voor het gebruik van een privé-vervoersmiddel voor verplaatsingen.

Worden m'n kosten terugbetaald als ik me buiten m'n woon- werkverkeer ook nog voor m'n werk dien te verplaatsen?

Ja, maar dan gaat het hier over terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever en niet over kosten voor woon- werkverkeer. (zie kosten eigen aan de werkgever)

Heb ik als uitzendkracht ook recht op terugbetaling van mijn woon- werkverkeer?

Ja, ook uitzendkrachten hebben recht op de terugbetaling van deze kosten.

Download CAO Vervoerskosten
PDF - 742.37KB

3. Kosten eigen aan de werkgever

Kosten die veroorzaakt worden door de uitvoering van je werk, zoals verplaatsingskosten (die buiten het traject woon- werkverkeer liggen), internet of telefoonkosten (gemaakt met een eigen toestel of waarvan de abonnementskost niet terugbetaald wordt door de werkgever), maar die geen deel uitmaken van het loon zelf, komen ten laste van de werkgever onder de vorm van terugbetaling van kosten.

Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mogen forfaitair worden geraamd. In dat geval moet de werkgever uiteraard het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden. De sommen die het bedrag van de werkelijke kosten overschrijden, zijn loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.

In het sectoraal akkoord van 18 februari 2022 spraken de sociale partners af dat wanneer een werknemer gebruik maakt van een combinatie van verschillende vervoersmiddelen tijdens één traject woon-werkverkeer, hij voor elk onderdeel van dat traject de tussenkomst in de kosten voor het specifieke vervoersmiddel kan aanvragen. Wanneer de werknemer voor een dergelijke combinatie kiest, kan de werkgever een minimumperiode van 3 maanden opleggen voor die keuze. De combineerbare tegemoetkomingen zijn beperkt tot de vervoersmiddelen waarvoor tot op heden een tegemoetkoming geldt, met name openbaar vervoer, eigen wagen en fiets, en dienen met de realiteit overeen te komen.

Indien ik een vergoeding krijg voor mijn transportkosten, heb ik dan ook nog recht op een vergoeding voor mijn professionele verplaatsingen?

Ja, maar de berekening houdt rekening met de kilometers van je normaal woon- werkverkeer.

Wat zijn de meest gebruikte terugbetaalde kosten?

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto: 0,4269 euro/km vanaf 01/01/2024 tot 31/03/2024 (driemaandelijkse herziening)

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de fiets: 0,24 euro/km

Verblijfskosten in België: 35 euro/nacht

Bureaukosten voor werknemers die een deel van hun werk thuis doen: 129,48 euro/maand

Internetverbinding: 20 euro/maand

Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever


Ook interessant voor jou