Loonschalen in PC 227

loonschalen

Loonschalen in PC 227

Binnen de audiovisuele sector bestaan er sinds 2009 loonschalen en een functieclassificatie waarin 54 referentiefuncties beschreven werden. Om de inschaling te vergemakkelijken werd er een handleiding uitgewerkt.

De loonschalen werden gebaseerd op een salary survey dat in opdracht van het Paritair Comité werd uitgevoerd door het consultantsbureau Hudson. In deze loonschalen staat het begrip ervaring centraal, het aantal jaren dat de werknemer de functie (of een soortgelijke) heeft uitgevoerd.

Wat verstaan we onder loonschalen?

Een barema of loonschaal geeft het minimumloon aan gelinkt aan een functieklasse en ervaring.

Hoe wordt de ervaring berekend?

Voor wat de in rekening gebrachte ervaring of anciënniteit betreft, zijn de volgende regels van toepassing.

De werknemers worden ingeschaald in de klasse die overeenstemt met de functie en rekening houdend met de ervaring (beroepsloopbaan).

- Worden voor 100% (volledig) in rekening genomen voor het bepalen van de ervaring: de periodes van voltijdse tewerkstelling in eenzelfde functie ongeacht het statuut waarin de functie werd uitgeoefend (werknemer, overheid, zelfstandige, uitzendarbeid).
- Worden voor 50% in rekening genomen voor het bepalen van de ervaring: de periodes van voltijdse tewerkstelling in een aanverwante functie ongeacht het statuut waarin de functie werd uitgeoefend (werknemer, overheid, zelfstandige, uitzendarbeid).
Worden voor 25% in rekening genomen voor het bepalen van de ervaring: de periodes van voltijdse tewerkstelling in een andere (niet aanverwante) functie ongeacht het statuut waarin de functie werd uitgeoefend (werknemer, overheid, zelfstandige, uitzendarbeid).

De anciënniteit is verworven in de organisaties van aanverwante sectoren en met contracten voor een analoge functie. Prestaties die geleverd werden onder eenzelfde beroepskwalificatie, onder welk statuut ook, worden eveneens in overweging genomen voor de anciënniteit.

Hoe worden contracten van bepaalde duur in rekening gebracht voor de berekening van de anciënniteit?

1. Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een termijn van een jaar afgesloten worden en die samen niet langer dan 3 maand duren, gelden, voor de bepaling van de anciënniteit, a rato van hun effectieve duurtijd.

2. Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een kalenderjaar worden afgesloten voor minimum 3 maand en maximum 6 maand, worden beschouwd als arbeidsovereenkomsten van 6 maand.

3. Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een kalenderjaar worden afgesloten voor minimum 6 maand en maximum 12 maand, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van een jaar.

Download Loonbarema's vanaf 1 februari 2023
PDF - 50.45KB
Download CAO Loonschalen PC 227
PDF - 95.53KB
Download Functieniveaumatrix
PDF - 34.32KB

Ook interessant voor jou