Indexatie van de lonen

indexation

In 2005, werd binnen PC 227 een CAO afgesloten met betrekking tot de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In de wet van april 2015 mbt de loonindexblokkering werd echter uitdrukkelijk bepaalt dat in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle unilaterale beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen.

Dit betekent dat telkens het indexcijfer van de afgevlakte gezondheidsindex één van de spilindexcijfers bereikt of er wordt op teruggebracht, de lonen opnieuw berekend worden door ze ter verhogen of door ze te verlagen met 2 %.

De spilindex die gehanteerd wordt voor de toepassing van de indexatie in PC 227 werd in januari 2024 overschreden. Dit betekent dat alle lonen in PC 227 vanaf 1 maart 2024 met 2% zijn verhoogd. De volgende indexaties worden op basis van de huidige voorspellingen van het Planbureau voorzien op 1 juli 2024 en 1 juni 2025.

Op wie is een indexatie van toepassing?

Op iedereen die personeel tewerkstelt in PC 227 of hierin werkzaam is als werknemer met een arbeidsovereenkomst (rechtstreeks of via een uitzendkantoor)

Ik ben zelfstandige, heeft deze indexatie ook betrekking op mij?

Neen, deze indexatie heeft enkel betrekking op de werknemers die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn en dus niet op leveranciers of onder-aannemers.

Ik ben ondernemer. Ben ik verplicht om deze indexatie toe te passen?

Ja, deze indexatie van de lonen van de werknemers is een wettelijke verplichting.

De actuele barema's

Prognoses index-aanpassingen

Index : Vorige lonen x 1,02

1 juli 2024

1 juni 2025

Historiek aanpassingen loonbarema's

01/03/2024 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/02/2023 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/12/2022 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/10/2022 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/06/2022 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/04/2022 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/03/2022 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/11/2021 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/06/2020 
Index : Vorige lonen x 1,02

01/02/2020 
CAO-verhoging 1,1%

CAO-verhoging volgens onderstaand mechanisme:
- Vaststelling van het budget op 01.12.2019 = 34,25 EUR bruto x 13,92 x het aantal VTE met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur;
- Vermindering van het budget met de recurrente koopkrachtvoordelen die binnen de onderneming toegekend werden in de periode van 01.01.2019 tot en met 31.01.2020, evenals de koopkrachtverhoging (1,1%) van de schaallonen die plaatsvindt op 01.02.2020;
- Het saldo van dit budget wordt gedeeld door 13,92 en opnieuw gedeeld door het aantal VTE die nog geen koopkrachtvoordeel van minstens 34,25 EUR bruto per maand ontvingen;
- Toekenning van het bereikte resultaat als CAO-verhoging op 01.02.2020. Pro rata deeltijdse werknemers.
- Indien de toepassing van bovenstaande procedure niet leidt tot een koopkrachtverhoging van 34,25 EUR op 01.02.2020, zal de onderneming de wijze van toepassen van het budget melden aan het sociaal fonds per mail : info@mediarte.be voor 31.03.2020
NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend pensioen, eco-cheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de federatie.

01/12/2018 
Index : Vorige lonen x 1,02 (A)

01/01/2018 
CAO-verhoging van de effectieve lonen met 34,25 EUR. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel wordt toegekend in de periode 2017- 2018. Bij omzetting in een gelijkwaardig voordeel moet dit vóór 31.03.2018 gemeld worden aan de federatie.
CAO-verhoging van 1,1 %.

01/12/2017
Index : Vorige lonen x 1,02

01/08/2016
Index : Vorige lonen x 1,02

01/05/2013
Index : Vorige lonen x 1,02

01/04/2012
Index : Vorige lonen x 1,02

01/07/2011
Index : Vorige lonen x 1,02

01/01/2011
Index : Vorige lonen x 1,02

01/04/2010
Index : Vorige lonen x 1,02

01/08/2009
Index : Vorige lonen : 1,02 Negatieve index.

01/11/2008
Index : Vorige lonen x 1,02

01/06/2008
Index : Vorige lonen x 1,02

01/03/2008
Index : Vorige lonen x 1,02

Download CAO Indexatie
PDF - 53.56KB

Ook interessant voor jou