Skip to main content

Indexatie van de lonen

In 2005, werd binnen PC 227 een CAO afgesloten met betrekking tot de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. In de wet van april 2015 mbt de loonindexblokkering werd echter uitdrukkelijk bepaalt dat in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in de bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle unilaterale beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen.

Dit betekent dat telkens het indexcijfer van de afgevlakte gezondheidsindex één van de spilindexcijfers bereikt of er wordt op teruggebracht, de lonen opnieuw berekend worden door ze ter verhogen of door ze te verlagen met 2 %.

De spilindex die gehanteerd wordt voor de toepassing van de indexatie in PC 227 werd overschreden in oktober 2018. Dit betekent dat alle lonen in PC 227 vanaf 1 december 2018 met 2% zullen verhoogd worden.

Op wie is een indexatie van toepassing?

Op iedereen die personeel tewerkstelt in PC 227 of hierin werkzaam is als werknemer met een arbeidsovereenkomst (rechtstreeks of via een uitzendkantoor)

Ik ben zelfstandige, heeft deze indexatie ook betrekking op mij?

Neen, deze indexatie heeft enkel betrekking op de werknemers die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn en dus niet op leveranciers of onder-aannemers.

Ik ben ondernemer. Ben ik verplicht om deze indexatie toe te passen?

Ja, deze indexatie van de lonen van de werknemers is een wettelijke verplichting.

Download Indexatie opvolging
PDF - 84.27KB
Download Loonbarema's tem 30 november 2018
PDF - 45.03KB
Download Loonbarema's vanaf 1 december 2018
PDF - 63.77KB

Ook interessant voor jou