Toeslagen

toeslagen

Extra werk of werk dat buiten het normale uurrooster uitgevoerd wordt, geeft recht op een toeslag op het loon.

In een sector die onderworpen is aan een grote flexibiliteit, is het noodzakelijk om rekening te houden met de voorwaarden voor het betalen van toeslagen.

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een toeslag van 20% voor werken op zon- en feestdagen

Wordt er meer betaald voor werken op een zon- of feestdag?

Ja.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de loontoeslag voor werken op zon- en feestdagen op ten minste 20% gebracht. Deze loontoeslag is echter niet cumuleerbaar met de loontoeslag voor nachtwerk.

Zaterdagen worden aanzien als reguliere werkdagen en hierop is geen specifieke loontoeslag van toepassing (1=1)

Arbeid op zondag wordt toegelaten op maximaal 42 zondagen per jaar (uitgezonderd de werknemers met vaste zondagsprestaties)

Op vraag van de werknemer kunnen de loontoeslagen worden betaald of omgezet in recuperatietijd, voor zover deze keuze wordt gemaakt voor een periode van één jaar

De toeslag op basis van nachtarbeid, zon- of feestdagen is niet van toepassing op kaderleden (definitie sociale verkiezingen of vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau).

Wat is de rekenformule voor de verrekening in 2018 van eerder betaalde toeslagen voor werken op zon- en feestdagen?

De loontoeslag wordt vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 15% naar ten minste 20%.

 

De ondernemingen die in 2017 louter het sectorale minimum van 15% toepasten, mogen het verschil tussen de gemiddeld betaalde zon- en feestdagpremie van de jaren 2015-2016-2017 aan 15% en dezelfde premies verrekend aan 20% verrekenen met de verhoging van de brutolonen (€ 34,25) zoals voorzien in de CAO Koopkracht 2017-2018. Dit kan met de volgende rekenformule gebeuren:

A = Totaal van betaalde zon- en feestdagtoeslagen aan 15% voor  2015-2017/3 aan eigen werknemers

B = Aantal VTE (eigen werknemers) op 30 september 2017 de welke in 2017 niet minstens een verhoging hebben gehad van 34,25 EUR bruto per maand buiten index

C = B * 34,25 * 12

D =  C – (A/15*20 – A)

E = D / B / 12, met name het bedrag van de bruto loonsverhoging per maand in plaats van de 34,25 EUR bruto voorzien in Art. 2, §1 van de CAO Koopkracht 2017-2018.  In deze onderneming wordt de verhoging van het bruto maandloon dus toegepast met bedrag E in plaats van 34,25.

mediarte stelt een rekenmodule ter beschikking.

 

Let wel: Dit mechanisme kan slechts worden toegepast indien de onderneming ten laatste 31/3/2018 de berekening zoals hierboven beschreven per mail aan mediarte bezorgd. Indien het mechanisme niet op deze wijze wordt toegepast, blijft de € 34,25 van toepassing. mediarte registreert deze meldingen als referentie in geval van betwisting in de toekomst.   

Wordt nachtwerk meer betaald?

Nachtarbeid is mogelijk indien de werkgever een toeslag betaalt (met een minimum van 50%) of indien er reeds een compensatie voorzien is in het brutoloon

Op vraag van de werknemer kan de toeslag omgezet worden in recuperatiedagen (dit voor minstens één jaar)

De toeslag is niet cumuleerbaar met de loontoeslag op zon-en feestdagen.

In de CAO Rusttijden wordt een verschillend regime van nachtarbeid voorzien voor de televisieomroepen, de facilitaire bedrijven en de productiehuizen (groep 1) dan voor de radio-omroepen (groep 2).

  • In groep 1 spreekt men van nachtarbeid indien er tussen 01u00 en 06u00 prestaties geleverd worden
  • In groep 2 spreekt men van nachtarbeid indien er tussen 00u00 en 05u00 prestaties geleverd worden

 

De toeslag op basis van nachtarbeid, zon- of feestdagen is niet van toepassing op kaderleden (definitie sociale verkiezingen of vastgelegd bij ondernemingscollectieve arbeidsovereenkomst).

Als er 's nachts gewerkt wordt tijdens een feestdag, moet er dan tweemaal een toeslag betaald worden?

Neen, de toeslagen voor werken zon-en feestdagen en 's nachts zijn niet cumuleerbaar.

Wil je als werkgever kiezen om de toeslag voor werken op zon- en feestdagen te verrekenen met de loonsverhoging van €34,25?

Download Rekenmodule: verrekening toeslagen zon- en feestdagen betaald in 2017
XLS - 71.05KB
Download CAO mbt toelating werken op zon- en feestdagen en nachtwerk
PDF - 137.23KB
Download CAO mbt verhoging toelage tot 20% voor werken zon- en feestdagen
PDF - 171.18KB

Ook interessant voor jou