Terugbetaling van kosten in de filmsector

terugbetaling

Verschillende vormen van kosten kunnen terugbetaald of direct ten laste genomen worden van de werkgever.

Het gaat hier over

  1. voordelen van alle aard (VAA)
  2. kosten voor woon- werkverkeer
  3. kosten eigen aan de werkgever

1. Voordelen van alle aard

Een voordeel dat door de werkgever gratis of tegen een lage vergoeding wordt toegekend, wordt een voordeel van alle aard genoemd.

Hoewel belastingdiensten de term ‘voordelen van alle aard’ gebruiken, spreken RSZ-diensten in dit geval van ‘voordelen in natura’. Beide termen betekenen echter hetzelfde. Hierbij kan het gaan over een bedrijfswagen, een computer en/of internetabonnement of bijvoorbeeld de levering van verwarming en elektriciteit.

Deze voordelen worden gezien als beroepsinkomen waarover belasting betaald moet worden. Dit kan gebeuren door een berekening van de waarde van het voordeel, maar voor sommige voordelen gelden forfaitaire bedragen. Voordelen van alle aard worden vermeld op de loonfiche en kunnen onder dezelfde codes worden overgenomen op de belastingaangifte.

Wat zijn de meest voorkomende voordelen van alle aard en welke kost wordt aangerekend?

Enkele voorbeelden (de vermelde bedragen gelden vanaf 1 januari 2018):

Vaste of mobiele PC
6 euro/maand, 72 euro/jaar
Tablet
3 euro/maand, 36 euro/jaar
Per toestel dat ter beschikking wordt gesteld, wordt een voordeel in natura aangerekend.

Vast en mobiel internet 
4 euro/maand, 48 euro/jaar
Mobiele telefoon (toestel)
3 euro/maand, 36 euro/jaar
Mobiel internet
5 euro/maand, 60 euro/jaar
Per verbinding aanrekenen van een voordeel in natura.

Maaltijden
Ontbijt: 0,55 euro/dag
Hoofdmaaltijd: 1,09 euro/dag
Avondmaaltijd: 0,84 euro/dag

Voordelen van alle aard

2. Kosten voor woon- werkverkeer

Tussenkomst in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer per trein door de werkgever is verplicht ongeacht de afgelegde afstand, er is hier sprake van een sociaal abonnement.

De tussenkomst van de werkgever in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer, anders dan per trein, is verplicht wanneer de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte.

De werkgeverstussenkomst varieert naargelang de prijs van het vervoer evenredig is aan de afstand (de tussenkomst is gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart voor een overeenkomstige afstand zonder evenwel 75% van de werkelijke prijs van het vervoer te overschrijden) of naargelang er een eenheidsprijs geldt, ongeacht de afstand (een tussenkomst van 71,8% van de effectieve prijs van het vervoer wordt toegepast maar deze is beperkt tot de tussenkomst voorzien voor de trein voor een afstand tot 7 kilometer).

3. Kosten eigen aan de werkgever

Kosten die veroorzaakt worden door de uitvoering van je werk, zoals verplaatsingskosten (die buiten het traject woon- werkverkeer liggen), internet of telefoonkosten (gemaakt met een eigen toestel of waarvan de abonnementskost niet terugbetaald wordt door de werkgever), maar die geen deel uitmaken van het loon zelf, komen ten laste van de werkgever onder de vorm van terugbetaling van kosten.

Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mogen forfaitair worden geraamd. In dat geval moet de werkgever uiteraard het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden. De sommen die het bedrag van de werkelijke kosten overschrijden, zijn loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.

Moet er een maaltijd voorzien worden tijdens werkdagen?

Een werkdag geeft recht op een volledige maaltijd (warm of koud). Bovendien moet na meer dan 5 opeenvolgende werkuren een lichte maaltijd worden opgediend. Deze maaltijden zijn ten laste van de producent.

Hiertoe kan de producent hetzij ter plaatse een volledige maaltijd aanbieden, hetzij aan de werknemer een vergoeding betalen, die wordt bepaald op grond van de bijzondere voorwaarden van de arbeidsovereenkomst.

Worden de verplaatsingskosten altijd terugbetaald?

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden de kosten voor verplaatsingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer niet terugbetaald.

De verplaatsingskosten buiten een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer, zijn ten laste van de producent.

Wanneer op verschillende plaatsen opnamen worden gemaakt, zijn de verplaatsingen tussen deze verschillende werkplaatsen altijd ten laste van de producent.

De kosten voor de verplaatsingen, die de werknemer met zijn eigen wagen doet, worden berekend aan de hand van het aantal afgelegde km en van de prijs van een treinticket, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1962.

Wordt er soms overnachting voorzien?

Wanneer voor de productie van een film een verplaatsing moet worden gemaakt van verschillende dagen en wanneer de producent beslist ter plaatse te verblijven, zijn de verblijf- en ontbijtkosten ten laste van de producent, evenals een vergoeding die het avondmaal omvat.

Wordt er een vergoeding betaald voor het gebruik van eigen materiaal?

Voor het gebruik van het volgende materieel, dat toebehoort aan de werknemer, moet een overeen te komen vergoeding worden betaald:

- camera en toebehoren
- bandopnemer en toebehoren
- elektrisch materieel en
- gripmaterieel.

Hebben stagiairs ook recht op een terugbetaling van kosten?

Hoewel de stagiairs niet worden betaald, hebben ze toch recht op dezelfde terugbetalingen ais de werknemers.

Wat zijn de meest gebruikte terugbetaalde kosten?

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto (1 januari 2024 - 31 maart 2024): 0,4269 euro/km

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de fiets: 0,24 euro/km

Verblijfskosten in België: 35 euro/nacht

Bureaukosten voor werknemers die een deel van hun werk thuis doen: 129,48 euro/maand

Internetverbinding: 20 euro/maand


Ook interessant voor jou