Cumul van de functies in de filmsector

cumul

Binnen de opnameploeg kan één werknemer verschillende functies cumuleren of kunnen daarentegen verschillende functies over meerdere werknemers worden uitgesplitst.
In geval van cumul wordt de hoogste functie, op het vlak van bezoldiging, in aanmerking genomen.

Indien de werknemer meer dan één functie uitoefent, moeten deze verschillende functies vooraf in de arbeidsovereenkomst worden vermeld.

De vakbondsafvaardiging gaat na of deze bepalingen worden nageleefd.

Er mag geen beroep worden gedaan op stagiairs om de vereiste werknemers te vervangen. Stagiairs mogen enkel naast de werknemers worden tewerkgesteld om hun beroepsopleiding af te maken of te vervolmaken. Er mag hen geen enkele functie of verantwoordelijkheid, vermeld in het hoofdstuk over de beroepskwalificaties, worden toevertrouwd wanneer de persoon die deze functie bekleedt niet aanvaardt het toezicht op deze stagiair onder zijn verantwoordelijkheid te verzekeren.

Download CAO mbt Cumul van de functies
PDF - 2.32MB

Ook interessant voor jou