Indexatie van de lonen in de filmsector

index

De collectieve arbeidsovereenkomst van oktober 2012 bepaalt de wijze waarop de lonen in de sector geïndexeerd worden.

Alle lonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, vastgesteld door de FOD Economie (voor meer info, klik hier). Elke 4 maand worden de spilindexcijfers berekend. Telkens het indexcijfer van de consumptieprijzen één van de spilindexcijfers bereikt, voorziet de Collectieve arbeidsovereenkomst dat de lonen opnieuw berekend worden door ze te verhogen of door ze te verlagen met 2 %.

De meest recente indexatie ging in op 1 maart 2023.

Op wie is een indexatie van toepassing?

Op iedereen die personeel tewerkstelt in PSC 303.01 of hierin werkzaam is als werknemer met een arbeidsovereenkomst (rechtstreeks of via een uitzendkantoor)

Ik ben zelfstandige, heeft deze indexatie ook betrekking op mij?

Neen, deze indexatie heeft enkel betrekking op de werknemers die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn en dus niet op zelfstandigen of werknemers die onder een ander paritair comité vallen.

Ik ben werkgever. Ben ik verplicht om deze indexatie toe te passen?

Ja, deze indexatie van de lonen van de werknemers is een wettelijke verplichting.

Loonbarema's in PsC 303.01

Prognoses index-aanpassingen

1 mei 2024

Telkens worden de vorige lonen x 1,02 gedaan.

Historiek aanpassingen loonbarema's

01/03/2023: Index : Vorige lonen x 1,02

01/12/2022: Index : Vorige lonen x 1,02

01/11/2022: Index : Vorige lonen x 1,02

01/08/2022: Index : Vorige lonen x 1,02

01/05/2022: Index : Vorige lonen x 1,02

01/03/2022: Index : Vorige lonen x 1,02

01/01/2022: Index : Vorige lonen x 1,02

01/08/2021: Index : Vorige lonen x 1,02

01/06/2019: Index : Vorige lonen x 1,02

01/06/2018: Index : Vorige lonen x 1,02

01/01/2018: CAO-verhoging 1,1 % van de reële lonen en de minimumbarema's.

01/04/2017: Index : Vorige lonen x 1,02

01/04/2014: Index : Vorige lonen x 1,02

01/07/2012: Index : Vorige lonen x 1,02

01/11/2011: Index : Vorige lonen x 1,02

01/04/2011: Index : Vorige lonen x 1,02

01/06/2010: Index : Vorige lonen x 1,02

01/02/2009: Invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen.

01/08/2008: Index : Vorige lonen x 1,02

01/04/2008: Index : Vorige lonen x 1,02

01/11/2007: Index : Vorige lonen x 1,02

Download CAO indexatie-mechanisme
PDF - 2.32MB

Ook interessant voor jou