Loonschalen in de filmsector

loonschalen

De loonschalen, of ook wel barema's genoemd, baseren zich op verschillende parameters.

Er is een opsplitsing gemaakt voor verschillende functies uit de filmproductie als animatiefilm en deze zijn ondergebracht in categorieën van 1 tot 10.

Deze lonen geven een minimumloon aan in functie van de ervaring.

Er zijn tevens verschillende schalen voor overeenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur.

Op 1 maart 2023 werden alle lonen in PSC 303.01 geïndexeerd met 2%

Wat verstaan we onder een loonschaal of barema?

Een loonschaal geeft het minimumloon aan gelinkt aan een functieklasse en ervaring.

Welke functies omvatten de 10 categorieën?

De categorieën 1 tem 10 in de tabel met de loonschalen houden de volgende functies in binnen de filmproductie of animatie:

 

Categorie 1

Secretaris of productie-assistent

 

Categorie 2

2de assistent operator

Assistent-costumier

Elektricien

Machinist

Kleder

Assistent-grimeur

Kapper

Montage-assistent

2de regie-assistent-animatie

 

Categorie 3

Chef-elektricien

Chef-machinist

Script

Buitenopnameleider

Standfotograaf

Rekwisiteur

Chef-costumier

Kapper-pruikenmaker

Assistent story-boarder

Assistent "lay-out"

Assistent-tekenaar-animatie

Assistent-kleurmodellen

Assistent-animator

Assistent compositing

 

Categorie 4

Assistent-geluidstechnicus-perchman

Chef-grimeur

Chef-traceerder-kleurder (gouacheur)

 

Categorie 5

Productiebeheerder

De 1 ste assistent-cameraman

 

Categorie 6

Assistent-decorateur

Binnenhuisarchitect

Assistent-decorateur-animatie

 

Categorie 7

1 ste regie-assistent

Algemene opnameleider

1 ste regie-assistent-animatie

Story-boarder

Tekenaar "lay-out"

Animator Cameraman (beeld per beeld)

Operator compositing

 

Categorie 8

Chef-monteur

Cameraman

Acteur/actrice

Chef animatietekenaar

Chef kleurmodellen

 

Categorie 9

Chef-geluidstechnicus

Geluidsmixer

 

Categorie 10

Directeur van de fotografie

Filmproductieleider

Chef-decorateur

Realisator (andere dan langspeelfilm)

Realisator-animatie

Chef-animator

Chef-decorateur-animatie

Chef-cameraman (beeld per beeld)

 

Hoe wordt de ervaring berekend?

Voor wat de in rekening gebrachte ervaring of anciënniteit betreft, zijn de volgende regels van toepassing.

De anciënniteit is verworven in de organisaties van aanverwante sectoren en met contracten voor een analoge functie. Prestaties die geleverd werden onder eenzelfde beroepskwalificatie, onder welk statuut ook, worden eveneens in overweging genomen voor de anciënniteit.

Hoe worden contracten van bepaalde duur in rekening gebracht voor de berekening van de anciënniteit?

1. Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een termijn van een jaar afgesloten worden en die samen niet langer dan 3 maand duren, gelden, voor de bepaling van de anciënniteit, a rato van hun effectieve duurtijd.

2. Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een kalenderjaar worden afgesloten voor minimum 3 maand en maximum 6 maand, worden beschouwd als arbeidsovereenkomsten van 6 maand.

3. Arbeidsovereenkomsten van beperkte duur, die in een kalenderjaar worden afgesloten voor minimum 6 maand en maximum 12 maand, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van een jaar.

Hoe wordt een dagloon bepaald?

Voor elke werknemer die slechts één dag werkt voor een film, is het loon gelijk aan een vijfde van het weekloon.

Kan een regisseur (realisator) forfaitair betaald worden?

Ja, in geval van een overeenkomst voor bepaald werk kan de realisator forfaitair betaald worden voor de volgende werkzaamheden: voorbereiding, draaien, sonorisatie en afwerking tot de eerste standaardkopie. Het bruto forfaitair minimum voor een langspeelfilm bij voorrang bestemd voor bioscoopzalen bedraagt 20.000 Euro.

Ingeval de forfaitaire vergoeding niet wordt toegepast, krijgt de realisator hetzelfde bon ais de filmproductieleider.

Download Loonschalen PSC 303.01 van toepassing vanaf 1 maart 2023
PDF - 75.43KB
Download CAO Koopkracht 2017-2018
PDF - 83.92KB

Ook interessant voor jou