AMPLO innoveert en gooit o.a. projectcontracten, vacatures en onlinetools in de strijd...

AMPLO innoveert

We lieten het ons al eerder ontvallen dat we niet stilgezeten hebben de laatste maanden/jaren. Achter de schermen heeft AMPLO samen met externe partners, stakeholders en juristen, in stilte een aantal nieuwe AMPLO-diensten voorbereid vanuit de filosofie dat ze ook versterkend moeten zijn voor de creatieve sector. Want, AMPLO wil de creatieve sector versterken met degelijke en duurzame zakelijke dienstverlening.Daarvoor teren we op 15 jaar technische en juridische expertise in de sector. Die ervaring bouwden we op door de intense samenwerking met de sector en de knowhow van AMPLO-medewerkers die vaak zelf uit de sector komen.

De eerste nieuwe dienst die we lanceren is het PROJECTCONTRACT. Deze zal beschikbaar zijn rond de jaarwisseling. Met enkele unieke eigenschappen zoals dat deze contracten al vanaf dag één recht geven op een eindejaarspremie (pro rata).

Wat zijn projectcontracten eigenlijk? 

Ben je als freelancer gevraagd voor een creatief project? Of ben je als opdrachtgever op zoek naar tijdelijke projectmedewerkers met een specifieke expertise en flexibiliteit? Voor afgelijnde projecten, met of zonder bepaalde deadline, kan AMPLO een projectcontract voor je opmaken van bepaalde duur of voor bepaald werk als de einddatum onzeker is. Ook contracten voor onbepaalde duur behoren tot de mogelijkheden.

Als freelancer kom je dan op de payroll terecht bij AMPLO, terwijl je in de praktijk op de werkvloer van je opdrachtgever terechtkomt. Uniek AMPLO-voordeel? AMPLO voorziet al een eindejaarspremie vanaf dag 1. Dat levert je een mooi financieel netto voordeel op. 

Als opdrachtgever kan je je focussen op de creatieve samenwerking met de freelancer, terwijl de verantwoordelijkheid over de freelancer volledig bij AMPLO ligt. AMPLO zorgt dus voor alle sociale bijdragen, verzekeringen en provisies. Bovendien is de factuur taxshelter-eligible!

Projectcontracten vallen niet onder de wet van de uitzendarbeid, maar zijn volwaardige arbeidscontracten onder paritaire comités 200, 227 of 304. Zo helpt AMPLO ook de sociale fondsen van de sector versterken.

Hebben de projectcontracten jouw aandacht getrokken? Contacteer je consulent(e) of lokale Office Manager!

AMPLO blijft innoveren...

Daarna is het de beurt aan de release van onze ONLINE PORTALEN VOOR FREELANCERS EN OPDRACHTGEVERS. Een heus dashboard van waaruit je je opdrachten bij AMPLO met alle gemak beheert, bevestigt en opvolgt. Met een ongeëvenaard arsenaal aan mogelijkheden. Meer info volgt, release eerste trimester van 2019. 
 
En daar stopt het niet, maar de rest daar hoort u snel nog iets van...

AMPLO innoveert

Ontdek alles over AMPLO


Ook interessant voor jou