3, 2, 1, actie!

mediasensor

Naar aanleiding van de sectorresultaten van mediasensor lanceerde mediarte in het najaar van 2016 een eerste Actieplan Psychosociale Risico’s, rekening houdend met de voornaamste prioriteiten die uit de resultaten zijn gebleken. Volgens de nieuwe regelgeving is het maken van een risicoanalyse alleen namelijk niet genoeg en dient er vervolgens ook actie te worden ondernomen.

Meer weten over de resultaten van mediasensor?

Na evaluatie van voorgaande actieplannen, waarbij werd ingezet op sensibilisering, preventie en onze opleidingen, blijft mediarte op zoek naar manieren om de sector nog beter te ondersteunen. Met, onder meer, info rond psychsociale risico’s, tools ter preventie van burn-out en adviesverlening.

Tot de prioriteiten van ons Actieplan behoren arbeidsorganisatie, werktempo (en daaraan gekoppeld stresspreventie) en vaardigheidsbenutting. De prioriteit verloning werd niet opgenomen in ons Actieplan omdat mediarte hier geen invloed op heeft. Wel werd de spilindex die gehanteerd wordt voor de toepassing van de indexatie in PC 227 in oktober 2017 overschreden. Dit betekent dat alle lonen in PC 227 in de maand december 2017 met 2% verhoogd werden. Aandachtspunten in ons Actieplan zijn loopbaanmogelijkheden, rolconflicten en in mindere mate autonomie en inspraak.

mediaguidance

mediaguidance

Blikvanger van ons nieuw Actieplan is mediaguidance. mediarte en ascento slaan de handen in elkaar om mediaprofessionals te helpen bij de heroriëntering van hun carrière of bij de versterking van hun veerkracht en welzijn op het werk. Met loopbaanbegeleiding, outplacement, stressmanagement of burn-out coaching op maat van mediaprofessionals.

Acties rolconflicten

Alle opleidingen die deel uitmaken van het aanbod van Mediacademie die één van de prioriteiten van het Actieplan ondersteunen, zijn voorzien van ons mediasensor-label

Label

3, 2, 1, actie!

Heb je nog vragen, wens je graag meer info of heb je suggesties?

Sharing is Caring

In samenwerking met Medialaan organiseert mediarte regelmatig een 'Sharing is Caring' sessie rond uiteenlopende HR-topics met als doel kennisdeling over de grenzen van mediabedrijven heen. Bij iedere sessie nodigen wij een of meerdere experts uit.

Interesse of een suggestie voor een thema?


Ook interessant voor jou