Waarom en hoe meet je welzijn op de werkvloer?

Waarom en hoe meet je welzijn op de werkvloer?

Een job waarin je je goed voelt, die tevredenheid met het werk dat je met goesting doet, graag werken op de plek waar je aan de slag bent en de waardering van en voor de mensen waarmee, het is iets waar we allemaal naar streven. Maar hoe definieer je dan dat werkgeluk, dat welbevinden, het welzijn? En hoe meet je het als werkgever, als werknemer, als free-lancer, als zelfstandige AV-professional? Ontdek hieronder hoe mediarte je met de mediasensor een handig instrument voor analyse aanreikt.

media-wat?

Het is een rijkelijk gedocumenteerd gegeven dat mensen beter functioneren als ze positieve energie putten uit hun werk. Het staat ook als een paal boven water dat het de prestaties van medewerkers negatief beïnvloedt wanneer ze zich niet geapprecieerd voelen of indien de werkdruk te groot wordt. Een medewerker die zich goed voelt in de job, in zijn werkomgeving, betekent een geëngageerde medewerker en een geëngageerde medewerker vertaalt zich naar betere zakelijke resultaten. Dat het geen sinecure is om die work-life balance gezond te houden in het fast-moving en ever-developing audiovisuele en digitale wereldje moet eigenlijk niet meer worden herhaald. Vrijwel geen enkele van de meer dan 14.000 professionelen die in de audiovisuele sector aan de slag zijn, twijfelt daaraan. De vorige sectorale bevraging, de mediasensor enquête 2016, legde enkele frappante eigenheden van de av-sector bloot waaronder een veelvoud aan positieve zaken (zoals de grote bevlogenheid en passie van audiovisuele professionals) maar ook enkele precaire aspecten, vooral met betrekking tot het uitbouwen van duurzame carrières en de ervaren werkdruk.

mediasensor 2016 resultaten
resultaten mediasensor 2016

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Het lijkt evenzeer een platgetreden pad, maar feit is dat onderzoek steeds weer aantoont dat er een directe correlatie bestaat tussen de lichamelijke gezondheid en de vorming van positieve emoties. Een positieve lichamelijke gezondheidservaring leidt tot verhoogde persoonlijke efficiëntie, het verhoogt het vermogen om zelf positieve emoties te genereren, het helpt bij het opbouwen van mentale veerkracht en het maakt dat een individu zich meer sociaal verbonden voelt. Voor het goed functioneren op de werkplek is een sterke veerkracht van fundamenteel belang. Zowel voor het behoud van positieve persoonlijke strategieën met betrekking tot het drukke professionele leven als audiovisueel medewerker, als voor het aanleggen van een biologische bron aan voordelen voor een langdurige lichamelijke en psychische gezondheid. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om gedurende ten minste 30 minuten per dag fysiek bezig te zijn, die wandeling tijdens de lunchbreak mogelijk te maken, enz.

Daarnaast spelen positieve verbindingen en relaties een zeer grote rol bij het handhaven van een goede geestelijke gezondheid. Vandaar dus dat je er best voor zorgt om met je vrienden - of collega’s - dat kopje koffie of hapje te halen of dat je je de routine eigen maakt om werkzorgen opzij te zetten om regelmatig te kunnen genieten van quality-time met vrienden en familie. Vooral in net die periodes waarbij een hoge werkdruk wordt ervaren - zoals tijdens lange en vermoeiende draaidagen, bij het naderen van de deadline van een belangrijk project of in volle voorbereiding van een event - is voldoende zelfzorg een belangrijk aandachtspunt. 

Je weet het allemaal wel, hoor ik je denken. Maar doe je het ook? Ben je je er terdege van bewust dat je bevlogenheid en passie niet altijd een positief iets betekenen als het de zorg voor jezelf - of je medewerkers - betreft? En indien dat een struikelpunt is, hoever zit je verwijderd van een problematische situatie, voor jezelf of voor je crew?
Wil je dat laatste graag te weten komen, lees dan verder.

mediasensor enquête 2019

Het in kaart brengen van het welzijnsniveau van hun medewerkers vormt voor het gros van de werkgevers inmiddels een belangrijke factor bij het succesvol uitbouwen van hun onderneming. Als je als werkgever aandacht hebt voor het welzijnsbeleid hoef je trouwens niet zoveel inspanningen te leveren om de betrokkenheid van je medewerkers te stimuleren. Een werknemer die graag voor en met jou werkt is immers automatisch een meer betrokken werkkracht. Talentmanagement zal binnen de HR in de toekomst dan ook verder evolueren naar het concentreren op die matrix van het ‘menselijk kapitaal’. De meeste zaakvoerders zich gelukkig wel degelijk bewust van het belangrijke aandeel dat een tevreden medewerker heeft in het succes van een project, van een zaak, van een onderneming.

mediasensor 2019

Het management van dat tevredenheidsgevoel doeltreffend in handen nemen, is echter nog een andere zaak. Voor een leidinggevende is de eenvoudigste manier om dit te doen in een rechtstreekse lijn: naar de medewerkers toegaan en hun directe feedback vragen. Interesse tonen in hoe ze zich over het algemeen voelen en de vragen verder uitdiepen tot die aspecten van hun werkbeleving. Open en transparante feedback vragen is echter niet zo makkelijk, het geven nog minder. Dit, omdat mensen zich, in het algemeen, niet zo makkelijk begeven in wat ze ervaren als een kwetsbare positie (link naar ander artikel).
En hoe meet je trouwens je eigen welzijn, vooral als je als freelancer of zelfstandige audiovisuele professional voor verschillende opdrachtgevers werkt? Hierbij kan je de wetenschap – en de mediasensor enquête - een handje laten helpen. mediarte koos voor de aanpak van kennispartner Attentia.
De mediasensor enquête kadert een psychosociale risicoanalyse binnen het positieve interventiekader van engagementsbevordering. De vraagstelling is wetenschappelijk uitstekend onderbouwd en gaat op een heel elegante manier dieper in op die facetten van de work-life balance die, voor zowel de individuele professionals als de bedrijven, belangrijke indicatoren bieden met betrekking tot de loopbaanevolutie.

We nodigen elkeen die in de sector aan de slag is, dus zowel bedrijven als freelancers en zelfstandige professionelen, uit om deel te nemen aan de eerstvolgende – gratismediasensor enquête die momenteel in volle lanceringsfase zit!

In ons dossier Welzijn ontdek je als leidinggevende en als individuele professional een toolbox aan tips & tricks en interessant leesmateriaal om het welbevinden in jouw persoonlijk professioneel functioneren of dat van je medewerkers te bevorderen. Indien je met dit gegeven worstelt, aarzel niet om ons voor dat beetje hulp bij die eerste aanzet, of voor een meer doorgedreven coaching in bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding, te contacteren.


Ook interessant voor jou