Werkloosheidsmaatregelen binnen de creatieve sector: een overzicht

amplo

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

Bijgevolg kan vanaf 01.10.2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Wat betekent dit voor de creatieve sectoren en de events?

1. Versoepelde toegang tot de werkloosheid

Om de moeilijke situatie van een bepaalde categorie werknemers uit de artistieke sector wat te verlichten, besliste de federale regering onlangs om de wachttijd voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering, tijdelijk af te schaffen. In normale omstandigheden moet je kunnen bewijzen dat je al voldoende dagen gewerkt hebt binnen een bepaalde referteperiode - en dus sociale bijdragen hebt betaald – voor je kan terugvallen op een werkloosheidsuitkering wanneer je even zonder opdrachten zit.

Deze voorwaarde wordt tijdelijk versoepeld: voor de periode april tot en met 31 december 2020 kan je ook een volledige werkloosheidsuitkering aanvragen als je in de periode tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 actief was in de artistieke sector. Je moet in deze periode slechts een minimaal aantal prestaties kunnen bewijzen waarbij socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden – via al dan niet tijdelijke arbeidscontracten – om in aanmerking te komen voor een uitkering:

  • Ofwel 10 artistieke prestaties (bv. een muzikant met 10 dagcontracten voor optredens)
  • Ofwel 10 technisch-ondersteunende prestaties in de artistieke sector (bv. een geluidstechnieker met 10 dagcontracten voor optredens)
  • Ofwel 20 arbeidsdagen in de artistieke sector (bv. een acteur of cameraman met één of meerdere contract voor een filmopname van minimaal 20 werkdagen)

Goed om te weten:

  • Activiteiten waarvoor je geen socialezekerheidsbijdragen betaalt, komen niet in aanmerking. Denk aan vrijwilligerswerk, KVR, onkostenvergoedingen, …
  • De functies die in aanmerking komen voor de versoepelde regeling zijn dezelfde als degene voor de voordeelregels voor artiesten (het zogenaamde artiestenstatuut), zowel voor de artistieke als de technisch-ondersteunende functies. Weet je niet zeker of jouw functie hier ook toe hoort? Vraag het even na bij je Amplo-consulent.

Hoewel alle andere gelijkaardige maatregelen verlengd werden tot 31/3/2021 is dit voor de versoepelde toegang nog niet het geval, al weten we uit goede bron dat deze verlenging op tafel ligt en er wellicht snel duidelijkheid komt. Samen met nog enkele andere “nieuwigheden”.

Om je uitkering aan te vragen, neem je contact op met je vakbond of hulpkas.

2. Tijdelijke werkloosheid ihkv geannuleerde evenementen

NIEUW! Werd verlengd tot 31/03/2021

NIEUW! De bijkomende voorwaarde voor niet-artistieke prestaties werd geschrapt! 

Om te kunnen spreken van geannuleerde/geschorste contracten is de eerste voorwaarde dat er een contract is.
Nu, dat is nu net de specifieke uitzondering die gemaakt werd voor de brede sector van de “evenementen” (Hiermee wordt beoogd: “bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren”, met inbegrip van muziek- en filmopnames.). Er wordt uitgegaan van een “belofte” voor een contract/opdracht, zonder dat er al een contract getekend werd. Het veronderstelde contract kon niet verzilverd worden vanwege de restricties ihkv de Covid-19 crisis.

Kunstenaars/artiesten en tijdelijke medewerkers van die “evenementen” kunnen dus onder voorwaarden tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder dat er een getekende arbeidsovereenkomst is.

Primaire voorwaarde: ook NIEUW is dat de bewijzen van de belofte voor een arbeidsovereenkomst ten laatste moeten zijn gedateerd op 31.10.2020, en dus niet meer op 15.4!!

Uit schriftelijke bewijzen (programma’s, e-mails, …) moet blijken dat de opdrachtgever een formele belofte gedaan heeft om de medewerker aan te werven als werknemer (niet als zelfstandige, niet met kvr, noch als vrijwilliger).

NIEUW! De bijkomende voorwaarde voor niet-artistieke prestaties werd geschrapt! Men moet dus NIET MEER BEWIJZEN dat men in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2019 als werknemer aangeworven geweest was voor een gelijkaardig evenement. 

3. Wat met je “kunstenaarsstatuut”?

De combinatie van een uitkering ihkv de uitzonderingsregels voor kunstenaars en technici en een uitkering ihkv TWO Corona zorgt regelmatig voor onduidelijkheden. Heb je specifieke vragen in dat verband, contacteer ons, en onze juridische dienst zal je verder op weg helpen.

  • Weet dat de uitkering niet zal zakken al minstens tot 31/12, ongeacht de situatie (bevriezing van de degressiviteit. Hoewel alle andere gelijkaardige maatregelen verlengd werden tot 31/3/2021 is dit voor de versoepelde toegang nog niet het geval. We hopen echter wel dat dit nog op de agenda komt.
  • Bij de definitieve berekening van uw uitkering in 2022, houdt de RVA geen rekening met auteurs- of naburige rechten die u hebt ontvangen tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 naar aanleiding van artistieke activiteiten.
  • Verlenging van de referteperiodes voor het bewijzen van vereiste arbeidsprestaties ter verlening van het voordeel.

Lees het artikel op amplo.be


Ook interessant voor jou