Doorbraak tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

amplo

De RVA heeft zonet bevestigd dat het uitzonderlijk toegestaan is om in een aantal gevallen contracten te verlengen, waardoor een bijkomend deel van onze freelancers en artiesten recht krijgen op een uitkering tijdelijke werkloosheid.

Twee voorwaarden zijn hieraan verbonden:

  • Het gaat om mensen die voor de "lockdown" bij een opdrachtgever aan het werk waren, en die na de lockdown ook nog in dienst geweest zouden zijn mocht er zich GEEN crisis hebben voorgedaan. Deze contracten kunnen vanaf vandaag (24 maart) opgemaakt/verlengd worden tot en met 5 april (deadline onder voorbehoud van verlenging maatregelen).
  • Er moet er een zekere band aangetoond worden met AMPLO, ttz een aannemelijke anciënniteit. De RVA geeft daar geen precieze invulling aan. Wel behoudt ze zich het recht om misbruiken op te sporen en desgevallend uitkeringen terug te vorderen. De band met AMPLO moet wel behouden blijven, ook na de crisis.

Dit geldt ook voor wie intussen zijn C4 en/of gewone uitkeringen ontving, deze mogen – onder dezelfde voorwaarden – een nieuwe verlenging krijgen.

Anderzijds is het nog niet de bedoeling om retroactief contracten te verlengen die gepland waren tussen de "lockdown" en vandaag 24 maart, hiervoor wachten we op akkoord van de RVA.

Contacteer je AMPLO-kantoor als je denkt hiervoor in aanmerking te komen.

Zoek een amplo kantoor in de buurt


Ook interessant voor jou