Extra steun voor tijdelijke werklozen

premies

De federale regering heeft een beschermingspremie goedgekeurd voor zij die tijdelijke werkloos waren als gevolg van de COVID 19-crisis. Het betreft een supplement op de eindejaarspremie.

Om deze te ontvangen, moet je in 2020 ten minste 53 dagen of halve dagen tijdelijke werkloosheid hebben gehad.

 

Wie kan er aanspraak op maken?

Wie tussen 1 maart en 30 november 2020 een periode van tijdelijke werkloosheid van minimaal 53 dagen heeft gehad, krijgt een premie van 150 euro. De premie wordt met 10 euro per dag verhoogd vanaf de 68e dag van tijdelijke werkloosheid.

De beschermingspremie komt bovenop de 70% van het begrensde loon (2.754,76 euro) en op de ONEM-bijdrage van 5,63 euro per dag.

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor voltijdse werknemers bedraagt ​​het premiebedrag 150 euro, met een toeslag van 10 euro per dag vanaf de 68e werkloosheidsdag.

Voor deeltijdwerkers is het premiebedrag 75 euro, met een toeslag van 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Voorbeelden :

  • Was je als voltijdse 60 dagen tijdelijk werkloos, dan krijg je 150 euro bruto.
  • Was je 120 dagen als voltijdse tijdelijk werkloos, dan krijg je  (120 – 52) x 10 euro of 680 euro bruto.

Hou rekening met 15% bedrijfsvoorheffing op je premie. 

Bij wie moet ik een aanvraag indienen om dit premie te ontvangen?

De vakbonden en de Hulpkas kregen de opdracht zo snel als mogelijk uit te betalen op basis van informatie vanuit de RVA.

Wanneer wordt de premie betaald?

De premie wordt in twee delen uitbetaald.

Het eerste deel (het belangrijkste) wordt voor eind december betaald en het tweede deel in mei of juni 2021.

Let op: als de 53 dagen na 1 oktober zijn bereikt, wordt de volledige premie in 2021 betaald.


Ook interessant voor jou