Ondersteunende maatregelen

ondersteunende maatregelen

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers?

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (minimaal 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen zittende oudere werknemers en oudere niet-werkende werkzoekenden.

  • Vanaf 1 januari 2020 wordt de leeftijd opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Er gelden wel overgangsbepalingen:
  • Wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een niet-werkende werkzoekende of een zittende werknemer blijft deze vermindering behouden. 
  • Werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 de leeftijd van 55 jaar bereiken, blijven in aanmerking komen voor het voordeel van 'zittende oudere' zoals vandaag van toepassing. Dit tot de laatste dag van het kwartaal vóór het kwartaal waarin ze 58 jaar worden. 
Download het overzicht mbt de doelgroepvermindering voor oudere werknemers
PDF - 35.91KB

Werknemers met een arbeidsbeperking tewerkstellen?

Werf je een medewerker aan met een arbeidsbeperking? Ontdek de financiële tegemoetkomingen als werkgever.

Zachte landingsbanen voor oudere werknemers?

Om de werklast van werknemers van minstens 58 jaar te verminderen kan de werkgever een premie uitkeren, die vrijgesteld is van sociale bijdragen en die het financieel verlies (gedeeltelijk) moet compenseren wanneer de werknemer overgaat tot een minder belastende arbeidsinvulling. De premie wordt uitgekeerd door de werkgever (of het Fonds voor Bestaanszekerheid) en moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Deze maatregel is bedoeld als stimulans om oudere werknemers langer aan het werk te houden.
  • De premie is gericht op maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid, maatregelen voor de verlichting van de werklast (functiewijziging, ...), de overgang van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling (vanaf 60 jaar).
  • Deze maatregel is retroactief in werking getreden op 1 januari 2018.
Download overzicht zachte landingsbanen voor oudere werknemers
PDF - 26.39KB

Steun voor werknemers en zelfstandigen met een arbeidshandicap?

  • Een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap of gezondheidsprobleem in dienst neemt, kan financieel ondersteund worden door de VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie,om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen.
  • Ook een zelfstandige met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem kan van bepaalde subsidies genieten.
Download steunmaatregelen voor werknemers en zelfstandigen met arbeidshandicap
PDF - 30.74KB
subsidie

Ook interessant voor jou