Inclusief werken met reflectieve vragenlijsten

vragenlijsten

Iedereen wil zichzelf bevestigd zien. Audiovisuele werken zijn een sterk medium met een breed en gevarieerd publiek. Wie daar aan het roer staat, heeft de tools in handen om verandering te brengen in hoe we naar elkaar kijken. Onze beeldcultuur is een vertaling van onze blik. Diversiteit voor en achter de schermen is een doel om na te streven. Deze vragenlijsten willen je hierbij helpen. 

Waarom deze vragenlijsten? 

Inclusieve beeldvorming helpt om nieuwe onaangeboorde verhalen te vertellen op een authentieke manier. Dat verbetert het welzijn van personen uit ondervertegenwoordigde groepen, bevestigt dat ze volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en bevordert hoe we met elkaar omgaan. Iedereen in de audiovisuele sector kan een steentje bijdragen en diverse personen meer en beter opnemen, zowel in de werkomgeving als in de beeldvorming. Daarom bevatten deze vragenlijsten drie domeinen waarop je vooruitgang kan boeken: organisatie, creatie en werkvloer. 

Aan de slag met de vragenlijsten 

Hoe de vragenlijsten gebruiken? 

Dit zijn een reflectieve vragenlijsten om je organisatie en werk kritisch te bekijken, concrete stappen te ondernemen en projecten inclusiever te maken. Dat betekent niet dat je alle vragen positief moet beantwoorden om inclusief te zijn. Met deze vragen waak je erover om een gezond evenwicht te behouden van diverse profielen in je organisatie en tijdens je creatief proces. Alle vragen zijn even belangrijk en kunnen in verschillende fases door alle functies voor en achter de schermen binnen de audiovisuele sector toegepast worden. De vragen zijn niet dwingend, maar dienen ertoe om vanuit je eigen positie na te denken welke acties je kan ondernemen om impactvol aan inclusie te werken.

Vier vragenlijsten 

De tool bevat vier vragenlijsten die reflectieve vragen stellen over een andere doelgroep: personen met een beperking, personen van kleur, LGBTQIA+ personen en vrouwen en andere genderidentiteiten. Elke lijst geeft bij de doelgroep nog extra context en omkadering. Voor elke vragenlijst worden vragen meegeven die focussen op verschillende niveaus: intern beleid en organisatie, creatief proces en beeldvorming en werkomgeving en werkvloer. De vragen worden aangevuld met tal van tips en doorverwijzingen. 

Deze lijsten werden gerealiseerd door Representbelgium met steun van Vlaams Minister van Media Benjamin Dalle, mediarte.be en de Diversiteitscel VRT.

Download de vragenlijsten
PDF - 15.83MB
subsidie

Ook interessant voor jou