BReeDBeeLD in de mediasector

breedbeeld

Wanneer mensen met een beperking in de media aan bod komen, betreft het vaak medische, tragische of meelijwekkende verhalen met de focus op de negatieve gevolgen van die beperking. Ook woorden als invalide, mindervalide, rolstoelpatiënt, mongool of gehandicapte drukken een kwetsende stempel op mensen en horen beter thuis in de prullenbak.

Wanneer berichtgeving toch over de mogelijkheden van mensen met een beperking gaat, slaat de toon meestal door naar de andere kant en wordt het een heldenverhaal waarin iemand op pure wilskracht alles kan bereiken. Uitzonderlijke sportprestaties, avontuurlijke trektochten of een verwezenlijking die symbool staat voor een ultieme levenskracht.

Een breed perspectief en niet-stereotiepe beeldvorming van een gediversifieerde samenleving zijn soms ver te zoeken in de Vlaamse media. Toch zijn het net die media die grote invloed uitoefenen op hun lezers, kijkers en luisteraars.

Daarom ontwikkelde SIHO samen met de opleiding Journalistiek van Howest en het e-learningbedrijf EPYC een online tool die mediamakers:

  • bewuster wil maken van hun kijk op diversiteit en beperking,
  • inzicht wil geven in hoe hun blik een impact heeft op de mediaproducten die ze maken,
  • wil informeren dat hun mediaproduct een invloed heeft hoe hun publiek kijkt naar mensen met een beperking.

BReeDBeeLD richt zich naar mediamakers in opleiding, mensen die al in of voor de mediasector werken en docenten uit media-opleidingen. Iedereen kan de tool zelfstandig doorlopen, delen via het eigen netwerk of bekend maken via sociale media en nieuwsbrieven.

Tool

De tool BReeDBeeLD is gratis beschikbaar.

subsidie

Ook interessant voor jou