Armoede bewust met werknemers omgaan

armoedebewust HR

Armoede is een realiteit in België; zij treft bijna 1 Belg op 5 en vormt een maatschappelijke uitdaging die we samen moeten aanpakken.

Op de werkvloer is dat niet anders, vooral wanneer een werkgever kortgeschoold personeel tewerkstelt. Want daar loopt het armoedecijfer vaak op tot 12% van de werknemers. Hoog tijd dus om er de nodige aandacht aan te besteden.

Bedrijven die mensen met een armoedeproblematiek tewerkstellen, worden vaak geconfronteerd met een aantal specifieke uitdagingen, zoals een verhoogde graad van absenteïsme, loonbeslagen, vragen naar voorschotten en communicatieproblemen. Hierdoor kan de duurzame tewerkstelling van deze medewerkers in het gedrang komen. 

Zijn er in uw bedrijf medewerkers met een armoederisico of in armoede? Stelt uw bedrijf medewerkers met een verhoogd risico op armoede of in armoede tewerk….. en wenst u draaideur effect te vermijden. Of vraagt u zich af hoe u een armoedeproblematiek bij werknemers kan herkennen en hoe u hier best mee omgaat? Download onderstaande fiche!

Download Fiche armoede bewust HR beleid
PDF - 467.93KB

Workshop: Armoede bewust HR beleid

Wil je graag inzicht krijgen in armoede en hoe je er mee om kan gaan op de werkvloer? Volg dan zeker de online workshop op 17/05 onder leiding van experten van het Netwerk Tegen Armoede.

subsidie

Ook interessant voor jou