Vlaanderen hervormt betaald educatief verlof tot het Vlaams opleidingsverlof

image

Betaald educatief verlof maakt het voor werknemers in de privésector mogelijk om met behoud van loon afwezig zijn van het werk om erkende opleidingen te volgen. De werkgever kan dan bij de overheid een dossier tot terugbetaling van de opgenomen uren educatief verlof indienen.

Sinds 2014 is de bevoegdheid van het educatief verlof geregionaliseerd en kunnen de Gewesten dus een eigen regeling met betrekking tot educatief verlof invoeren.

Het Vlaams Gewest maakt nu werk van een hervorming en op 15 juni 2018 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet goedgekeurd over het nieuw Vlaams opleidingsverlof.

Het Decreet bevat drie grote luiken:

  • Hervorming van het betaald educatief verlof
  • Stopzetting sociale programmatie
  • Wijzigingen ervaringsbewijs

De inwerkingtreding van het Decreet is voorzien voor schooljaar 2019-2020.

Wij houden je via onze nieuwsberichten en nieuwsbrief verder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen terzake.

Bron:

  • Ontwerp van Decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

Wat omvat het huidig betaald educatief verlof?

Het betaald educatief verlof is een recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon of om te genieten van supplementair verlof indien de gevolgde opleiding buiten de werkuren valt.
Het doel van het betaald educatief verlof is om het opleidingsniveau van de actieve beroepsbevolking te verhogen en het mogelijk maken dat iedereen zijn competenties kan verbeteren. 

De werkgever kan niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Het is de werkgever die de nodige stappen moet zetten ten aanzien van de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg teneinde de kosten voor het betaald educatief verlof, opgenomen door zijn werknemers, te kunnen recupereren.

Wat zijn de te vervullen voorwaarden?

  • Het is niet noodzakelijk dat er een link bestaat tussen de gevolgde opleiding en de beroepsactiviteit die uitgevoerd wordt
  • De opleiding moet minstens 32 uren per jaar duren

Meer informatie

Betaald educatief verlof en maaltijdcheques?

Als een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald educatief verlof en deze vorming valt samen met zijn normale werkuren, dan is een maaltijdcheque verschuldigd voor de dagen van effectief gevolgde vorming die samenvallen met deze normale werkuren. Als de werknemer van het werk afwezig is in het kader van het educatief verlof maar de opleiding niet die dag volgt (bijvoorbeeld omdat hij thuis studeert), is geen maaltijdcheque verschuldigd.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


Ook interessant voor jou