Waarom een opleiding 'Train de trainer'?

Hoe beter medewerkers zich kunnen ontwikkelen op de werkvloer, hoe groter hun jobtevredenheid en multi-inzetbaarheid. Om die persoonlijke groei te stimuleren, kan je inzetten op formele vormen van leren (zoals opleidingen), maar ook het continu informeel leren op de werkvloer stimuleren.

Ook in de audiovisuele sector heb je in beide gevallen als trainer of begeleider een belangrijke rol. Samen met Knowledge on the Spot organiseert mediarte de opleiding 'Train de trainer'. Tijdens de tweedaagse sessie, leer je hoe je ervoor kan zorgen dat er consistentie is tussen de verschillende aspecten van een opleiding (constructive alignement) en hoe je medewerkers kan begeleiden on-the-job.

image KOS mediarte

Charis Libotton (zaakvoerster, trainer) en Grietje Biesemans (trainer) vertellen ons wat het belang is van mentors

Waarom is een mentor zo belangrijk?

Charis: Een mentor of trainer is een erg belangrijk figuur omdat hij of zij mee instaat voor het leertraject van de starter. Het is de taak van de mentor om nieuwe werknemers en stagiairs op een gestructureerde manier te begeleiden en hen stap voor stap op te leiden.

Ik kan me inbeelden dat er heel wat uitdagingen gepaard gaan met het mentorschap…

Charis: “Dat klopt. Eerst en vooral is inleving in de starter een grote uitdaging. Als begeleider moet je nagaan wat de leerjongere of nieuwe werknemer precies nodig heeft en verwacht van het bedrijf. Daarbij is de rol van de begeleider niet altijd even gemakkelijk, want hij of zij kan geconfronteerd worden met weerstand, onvoldoende kennis, tijdgebrek.”

Wat bedoel je precies met weerstand?

Grietje: “Eigenlijk wordt er vaak te snel geconcludeerd dat een training de beste oplossing is voor sommigen. Ik geef een voorbeeld: stel je leert een nieuwe werknemer werken met bepaalde software. Het kan dat er weerstand komt - niet omdat ze niet willen leren, maar omdat het van bovenaf opgelegd werd en het geen eigen keuze is. Tijdens ‘Train de trainer’ zullen we aantonen hoe je het best met deze weerstand omgaat.”

En als een training nu echt nodig is… Hoe moet de mentor dat aanpakken?

Charis: “Vooraleer je een leertraject of een training opstart, moet je nagaan aan welke kennis, vaardigheden of attitudes best gesleuteld wordt. De opbouw en de uitwerking van het traject moet afgestemd zijn op de leerdoelen, maar ook op de verwachtingen van de deelnemers.”  

KOS

Hoe zorgt de begeleider ervoor dat het geleerde toegepast wordt op de werkplek?

Grietje: “Dat kan deze al meteen tijdens een training aanreiken. Zo kan je eerst, als dat nodig is, een theoretische opleiding geven en laat je het daarna praktisch toepassen. Zo komen er verschillende werkvormen aan te pas. Men kan acties inplannen om na voltooiing van het traject terugval naar oud gedrag te vermijden. Want nieuw gedrag aanleren heeft nu eenmaal tijd nodig…”

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste taken voor een opleidingsverantwoordelijke?

Charis: “De opleidingsverantwoordelijke is er voor het uitwerken van het leertraject. Welke stappen moeten gezet worden, welke competenties moeten aangeleerd worden, … hij of zij gaat deze in kaart brengen. En gaat mee de context creëren waar leren mogelijk wordt.”

En van een mentor?

Grietje: “Een mentor communiceert in de eerste plaats duidelijk met de starter. Zowel mentor als starter leggen in het begin meteen de verwachtingen uit. De mentor is daarom een goede luisteraar en kan empathie tonen wanneer het leren niet zo vlot gaat als verwacht.”

Hoe versterkt de opleiding ‘Train de trainer’ de toekomstige opleidingsverantwoordelijke of mentor?

Charis: “We gaan samen met de deelnemers aan de slag en reiken handvatten en tools aan om mensen minder vanuit het buikgevoel op te leiden. Tijdens ‘Train de trainer’ leren we didactische vaardigheden en effectieve werkmethodieken aan om meteen mee aan de slag te gaan.”

Voor wie?

Voor ieder die in contact komt met opleidingstrajecten, het opvolgen van stages en algemene trainingen

Wat?

Een intensieve workshop waar volgende vragen aan bod komen: 

  • Welke doelen formuleren we best voor een training?
  • Welke technieken zijn de meest effectieve om mensen nieuw gedrag aan te leren?
  • Hoe formuleren we onze feedback op zo'n manier dat de deelnemer ermee aan de slag wil? 
  • Hoe ziet een leer- en actieplan er in de praktijk uit? 

Kan ik een financiële ondersteuning krijgen?

Alle zelfstandigen en KMO’s kunnen gebruik maken van ondersteuning tot 40% ihkv KMO-portefeuille.

Let op : Indien u gebruik wil maken van KMO-Portefeuille is het belangrijk dat u de betaling niet aan mediarte dient uit te voeren.Het totale bedrag moet immers rechtstreeks worden betaald aan het agentschap Innoveren & Ondernemen.


Elke werknemer/zelfstandige/interim werkzaam in PC 227 en/of gelinkt aan een audiovisuele NACE activiteit (59112, 59113, 59114, 59120, 59130, 59201, 59202, 60100, 60200) kunnen gebruik maken van ondersteuning tot 40% ihkv mediarte.be

Tijdelijk werkloos?

Elke werkloze die

  • al enige ervaring heeft in de audiovisuele sector én
  • tussen 2 projecten tijdelijk werkloos is én
  • in overleg met een consulent van mediarte én VDAB, positief wordt gevonden om een bepaalde sectorspecifieke opleiding te volgen (dit wil zeggen dat de gewenste opleiding past in zijn profiel en traject naar werk),

kan via onze overeenkomst met VDAB gratis deelnemen aan deze opleiding. Je kan dit via deze link aanvragen.

Bekijk de opleiding


Ook interessant voor jou