Sectorfoto 2022 - wie is tewerkgesteld in onze sector?

sectorfoto

Elk jaar maakt mediarte een analyse van het arbeidsvolume en de tewerkstelling in onze sector. 2021 stond voornamelijk in teken van herstel na de immense impact in 2020 door de Covid-19 epidemie. Vanaf het derde kwartaal van 2021 kunnen we spreken van een volledig herstel. Het was dan ook uitkijken naar de cijfers van 2022. Kan de sector dit herstel aanhouden of pikt de sector zelfs haar groeicurve van voor de Covid-19 epidemie terug op? 

Deze sectorfoto wordt opgemaakt aan de hand van data die per kwartaal aangeleverd wordt door de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ). Deze sectorfoto behandelt enkel de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder Paritair Comité 227 (audiovisueel en digitaal) en Sub-Paritair Comité 303.01 (film) en waarvoor mediarte bevoegd is. De werknemers van de openbare omroepen (VRT en RTBF) en zelfstandigen zonder personeel vallen buiten de scope van deze sectorfoto.

Om het arbeidsvolume in te schatten gebruiken we de cijfers van Voltijds Equivalenten (VTE’s). Eén VTE kan dus meerdere werknemers bevatten die tewerkgesteld zijn via halftijdse, tijdelijke of andere type contracten. Een daling of stijging in het aantal geregistreerde VTE's zegt weinig over het aantal ontslagen of wervingen dat er gebeurd zijn. Bij tijdelijke werkloosheid verdwijnen deze VTE's evengoed uit de statistieken. We spreken hier dus over arbeidsvolume en niet over tewerkstelling.

Trend 1: De audiovisuele, film en digitale sector blijft een groeisector

De sector telde eind 2022 7.576,5 VTE’s en 1.104 ondernemingen. Dit is een stijging van 8,1% in arbeidsvolume en een stijging van 4,2% in aantal ondernemingen tegenover vorig jaar. De sector is nog nooit zo groot geweest sinds dat mediarte deze cijfers bijhoudt (vanaf 2013).

Deze groei in arbeidsvolume zien we zowel in PC 227 (stijging van 7,9%) als in PsC 303.01 (stijging van 9,3%)

7.577 VTE's

2021 6.963

waarvan

6.747

in pc 227

2021 6.241

830

in psc 303.01

2021 753

42%

vrouwen

2018 40%

58%

mannen

2018 60%

waarbij

waarbij

42%

in pc 227

56%

in psc 303.01

58%

in pc 227

44%

in psc 303.01

Trend 2: Productiehuizen en facilitairen groeien sterk

mediarte verdeelt de sector in 4 hoofd clusters en 1 rest cluster gebaseerd op hun hoofdactiviteiten. De 4 hoofdclusters worden telkens door een werkgeversfederatie vertegenwoordigd binnen de paritaire comités.  

  • Zenders: TV, Radio, Online 
  • Productiehuizen: Film, TV, Animatie, Bedrijfsfilm
  • Facilitaire ondernemingen: Studio, Verhuur, Post-productie
  • Digitale ondernemingen:  Web, Gamesector, Applicaties
  • Andere: Consulenten, HR, Legal en andere niet audiovisueel-specifieke ondersteuning

Vooral bij de productiehuizen en de facilitaire ondernemingen stijgt het arbeidsvolume aanzienlijk, respectievelijk 16,4% en 10,3%. Voor de Covid-19 epidemie zagen we jaar op jaar vooral de digitale ondernemingen stijgen. Hoewel we ook bij de digitale ondernemingen een volledig herstel zagen in 2021, groeit het arbeidsvolume opmerkelijk trager dan voor de epidemie (5,5%).

hoofdactiviteiten

bedrijven

vte's

   

475

2021 442

2.581

2021 2.158

productie

34%

305

2021 305

1.616

2021 1.527

digital

21%

167

2021 156

1.174

2021 1.053

facilities

15%

61

2021 59

1.984

2021 1.938

zender

26%

96

2021 94

221

2021 251

andere

3%

Trend 3: Arbeidsvolume krimpt in het Waals Gewest

We zien grote verschillen als we de regio’s met elkaar vergelijken. Het arbeidsvolume in de sector groeit in het Vlaams Gewest met 8,1% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 11,7%. In het Waals Gewest zien we echter een daling van het arbeidsvolume (-6,7%). PC 227 (audiovisueel en digitaal) blijft stabiel met een groei van 1% maar het arbeidsvolume in PsC 303.01 (Film) daalt met 22,9%.

Het aantal ondernemingen binnen het Waals Gewest kent binnen beide PC’s een lichte groei. We zien in het Waalse Gewest dus minder VTE’s in meer ondernemingen.

Trend 4: PsC 303.01 centraliseert zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PsC 303.01 blijft sterk dalen in het Vlaams Gewest. Zowel op vlak van arbeidsvolume (-15,4%) als op het aantal ondernemingen (-8,7%). Het is niet zo dat we hierdoor concluderen dat er minder film-gerelateerde activiteiten zijn in het Vlaams Gewest. Na analyse van de Vlaamse filmproducties (bron: vaf.be) zien we dat meer en meer filmproductiehuizen behoren tot PC 227. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we daarentegen een uitgesproken groei van het arbeidsvolume van 29,6%. Het aantal ondernemingen daalt echter wel met 2,4%.

We kunnen dus stellen dat het totale arbeidsvolume binnen PsC 303.01 zich meer en meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afspeelt en dat binnen een dalend aantal ondernemingen.

aantal vte's

in brussel

1.594

in pc 227

2021 1.482

503

in psc 303.01

2021 354

Trend 5: Aantal kunstenaars blijft dalen

Tegenover 2021 is het aantal kunstenaars met 14,9% gedaald. Als we dit vergelijken met 2019, vlak voor de Covid-19 epidemie, spreken we over een daling van 25,2%. Een kunstenaar is in deze elke werknemer die bij de loonsverwerking de RSZ-code 046 toegekend kreeg.


Ook interessant voor jou