Hoe zag de audiovisuele en digitale sector eruit op 31 december 2020?

sectorfoto

Deze sectorfoto wordt opgemaakt aan de hand van data die per kwartaal aangeleverd wordt door de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ). Deze sectorfoto behandelt enkel de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder Paritair Comité 227 (audiovisueel) en Sub-Paritair Comité 303.01 (film) en waarvoor mediarte bevoegd is. De werknemers van de openbare omroepen (VRT en RTBF) en zelfstandigen vallen buiten de scope van deze sectorfoto. Een sectorfoto van de brede audiovisuele sector is in aanmaak.

Om het arbeidsvolume in te schatten gebruiken we de cijfers van Voltijds Equivalenten (VTE’s). Enkel in de laatste twee hoofdstukken (leeftijd en geslacht) spreken we over individuen of effectieven (EFF).

De sector per paritair comité

In totaal telde op 31 december 2020 de sector 6.353,1 VTE’s die tewerkgesteld zijn in 995 ondernemingen. Opgedeeld per paritair comité maakt dit:

 • PC 227: 5.621,9 VTE’s in 852 ondernemingen
 • PsC 303.01: 731,1 VTE’s in 143 ondernemingen

11,51% van de tewerkstelling vindt plaats in PsC 303.01 tegenover 88,49% in PC 227. 14,37% van de ondernemingen ressorteren onder PsC 303.01 tegenover 85,63% onder PC 227. Deze verhoudingen verschillen per regio.

Vlaams Gewest

62,11% van het totaal aantal VTE’s zijn tewerkgesteld in het Vlaams Gewest. 51,6% van het totaal aantal ondernemingen zijn daar gevestigd. Opgedeeld per paritair comité maakt dit:

 • PC 227: 3.831,7 VTE’s in 488 ondernemingen
 • PsC 303.01: 114,6 VTE’s in 26 ondernemingen

 

2,9% van de tewerkstelling vindt plaats in PsC 303.01 tegenover 97,1% in PC 227. 5,06% van de ondernemingen zijn aangesloten bij PsC 303.01 tegenover 94,94% in PC 227.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

29,9% van het totaal aantal VTE’s zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 30,65% van het totaal aantal ondernemingen zijn daar gevestigd. Opgedeeld per paritair comité maakt dit:

 • PC 227: 1.427,8 VTE’s in 222 ondernemingen
 • PsC 303.01: 473,2 VTE’s in 83 ondernemingen

 

24,89% van de tewerkstelling vindt plaats in PsC 303.01 tegenover 75,11% in PC 227. 27,21% van de ondernemingen zijn aangesloten bij PsC 303.01 tegenover 72,79% in PC 227.

Waals Gewest

7,9% van het totaal aantal VTE’s zijn tewerkgesteld in het Waals Gewest. 17,85% van het totaal aantal ondernemingen zijn daar gevestigd. Opgedeeld per paritair comité maakt dit:

 • PC 227: 356,7 VTE’s in 137 ondernemingen
 • PsC 303.01: 143,4 VTE’s in 34 ondernemingen


28,67% van de tewerkstelling vindt plaats in PsC 303.01 tegenover 71,33% in PC 227. 19,88% van de ondernemingen zijn aangesloten bij PsC 303.01 tegenover 80,12% in PC 227.

De sector per hoofdactiviteit

mediarte verdeelt de sector in 4 hoofd clusters en 1 rest cluster gebaseerd op hun hoofdactiviteiten. 

 • Zenders: TV, Radio, Online 
 • Productiehuizen: Film, TV, Animatie, Bedrijfsfilm
 • Facilitaire ondernemingen: Studio, Verhuur, Post-productie
 • Digitale ondernemingen:  Web, Gamesector, Applicaties
 • Andere: Consulenten, HR, Legal en andere niet audiovisueel-specifieke ondersteuning

In België verhouden deze clusters zich vervolgens:

 • Zenders: 1.900,3 VTE’s (29,91%) in 56 ondernemingen (5,63%)
 • Productiehuizen: 2.045,8 VTE’s (32,2%) in 417 ondernemingen (41,91%)
 • Facilitaire ondernemingen: 952,9 VTE’s (15%)  in 148 ondernemingen (14,87%)
 • Digitale ondernemingen: 1.224,4 VTE’s (19,27%) in 289 ondernemingen (29,05%)
 • Andere: 229,7 VTE’s (3,62%) in 85 ondernemingen (8,54%)

Ook hier zijn er sterke regionale verschillen.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest bieden de zenders het meeste tewerkstelling, gevolgd door Productie en Digitale ondernemingen die nagenoeg gelijk zijn. Op vlak van aantal ondernemingen is het digitale segment nét het grootst gevolgd door productie. 

 • Zenders: 1.278,1 VTE’s (32,39%) in 25 ondernemingen (4,86%)
 • Productiehuizen: 985,1 VTE’s (24,96%) in 182 ondernemingen (35,41%)
 • Facilitaire ondernemingen: 600,6 VTE’s (15,22%)  in 72 ondernemingen (14,01%)
 • Digitale ondernemingen: 965,5 VTE’s (24,47%) in 194 ondernemingen (37,74%)
 • Andere: 117,1 VTE’s (2,97%) in 41 ondernemingen (7,98%)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bieden de productiehuizen het meeste tewerkstelling, gevolgd door de zenders en met enige afstand de facilitaire ondernemingen. Op vlak van aantal ondernemingen is het productioneel segment veruit het grootste gevolgd door de andere clusters.

 • Zenders: 607,9 VTE’s (31,89%) in 24 ondernemingen (7,87%)
 • Productiehuizen: 868,7 VTE’s (45,7%) in 163 ondernemingen (53,44%)
 • Facilitaire ondernemingen: 241,2 VTE’s (12,69%)  in 48 ondernemingen (15,74%)
 • Digitale ondernemingen: 104,3 VTE’s (5,49%) in 42 ondernemingen (13,77%)
 • Andere: 78,9 VTE’s (4,15%) in 28 ondernemingen (9,18%)

Waals Gewest

Waals Gewest

In het Waals Gewest bieden de productiehuizen het meeste tewerkstelling dicht gevolgd door de digitale ondernemingen en met enige afstand door de facilitaire ondernemingen. Er is slechts een hele kleine tewerkstelling door de zenders. Het aantal ondernemingen in Wallonië volgt dezelfde verhoudingen als de tewerkstelling verdeling. 

 • Zenders: 13,3 VTE’s (2,67%) in 6 ondernemingen (3,51%)
 • Productiehuizen: 188,6 VTE’s (37,71%) in 70 ondernemingen (40,94%)
 • Facilitaire ondernemingen: 110,8 VTE’s (22,15%)  in 27 ondernemingen (15,79%)
 • Digitale ondernemingen: 154,6 VTE’s (30,92%) in 53 ondernemingen (30,99%)
 • Andere: 32,7 VTE’s (6,55%) in 15 ondernemingen (8,77%)

Tewerkstelling per provincie

We zien dat er een mediaconcentratie is op de as van Antwerpen-Vlaams-Brabant-Brussel. Zenders kennen een concentratie in Antwerpen, productie in Brussel en facilitaire ondernemingen in Vlaams-Brabant. Digitale ondernemingen zijn meer gespreid over de provincies met een concentratie in Antwerpen en daarna in Luik. 

Meer dan 50% van de audiovisuele tewerkstelling in het Waals Gewest bevindt zich in Luik

Leeftijdscategoriën in de sector

In de Belgische audiovisuele en digitale sector is de groep 25 tot 39 jarigen het grootst en dit zowel voor PC227 als PsC 303.01. Met enige afstand volgt de groep 40 tot 49 jarigen en 50 tot 64-jarigen. Er is een relatief laag aantal aan <25 jarigen tewerkgesteld in de sector en de groep van 65+ is verwaarloosbaar. 

PC227 en 303.01 opgeteld:

 • <25: 502 EFF (7,74%)
 • 25-39: 3.854 EFF (59,54%)
 • 40-49: 1.275 EFF (19,67%)
 • 50-64: 835 EFF (12,88%)
 • 65+ en onbekend: 17 EFF (0,26%)

Het Vlaams Gewest volgt deze federale verhoudingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gemiddeld bekeken ouder dan de federale verhoudingen en het Waals Gewest jonger. 

Vlaams Gewest

PC227 en 303.01 opgeteld:

 • <25: 368 EFF (8,73%)
 • 25-39: 2.538 EFF (60,24%)
 • 40-49: 808 EFF (19,18%)
 • 50-64: 492 EFF (11,68%)
 • 65+ en onbekend: 7 EFF (0,17%)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PC227 en 303.01 opgeteld:

 • <25: 81 EFF (4,55%)
 • 25-39: 988 EFF (55,54%)
 • 40-49: 404 EFF (22,71%)
 • 50-64: 299 EFF (16,81%)
 • 65+ en onbekend: 7 EFF (0,39%)

Waals Gewest

PC227 en 303.01 opgeteld:

 • <25: 53 EFF (10,79%)
 • 25-39: 328 EFF (66,8%)
 • 40-49: 63 EFF (12,83%)
 • 50-64: 44 EFF (8,96%)
 • 65+ en onbekend: 3 EFF (0,39%)

Verhoudingen man/vrouw in de sector

De verhoudingen tussen man/vrouw in de sector verschilt sterk per Paritair Comité. Federaal bekeken zijn er 59.51% mannen en 40.49% vrouwen in PC 227 (audiovisueel). De verhoudingen in PsC303.01 (film) zijn omgekeerd, 43,14% mannen en 56.86% vrouwen. Dit verschil in verhoudingen houdt stand op regionaal niveau. 

PC 227

 • Vlaams Gewest: 59.91% mannen en 40.09% vrouwen
 • Brussels Hoofdstedelijk gewest: 56.23% mannen en 43.77% vrouwen
 • Waals Gewest: 67.76% mannen en 32.24% vrouwen  

PsC 303.01

 • Vlaams Gewest: 38.57% mannen en 61.43% vrouwen
 • Brussels Hoofdstedelijk gewest: 45.79% mannen en 54.21% vrouwen
 • Waals Gewest: 39.39% mannen en 60.61% vrouwen  

Ook interessant voor jou