School's Out

School's out

Heb je je schooltijd erop zitten en heb je nog niet meteen zicht op een job? Schrijf je snel in als werkzoekende bij een tewerkstellingsdienst want enkel zo start je beroepsinschakelingstijd (wachttijd) van een jaar! Ben je na je beroepsinschakelingstijd nog werkloos, dan kan je een inschakelingsuitkering aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

Als je in Vlaanderen woont, dan kan je je op twee manieren inschrijven bij de VDAB als werkzoekende:

 • online via mijn loopbaan
 • telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 

Ben je niet in Vlaanderen gedomicilieerd? Dan kan je inschrijven bij:

 • ACTIRIS als je in Brussel gedomicilieerd bent,

 • Le FOREM als je in Wallonië gedomicilieerd bent, of

 • ADG als je in de Duitstalige gemeenschap gedomicilieerd bent

School's out

Over je beroepsinschakeltijd

Wanneer schrijf je je best in?

Dit hangt af van het tijdstip waarop je je studies beëindigde. Of je al dan niet je diploma behaalde, maakt hierbij geen verschil.

 • beëindigde je je studies in juni of juli: dan schrijf je je best in vóór 10 augustus. Op die manier start je beroepsinschakelingstijd op 1 augustus. Schrijf je je pas in op 10 augustus of later, dan start die op het moment dat je je inschrijft. 

 • beëindigde je je studies in september of tijdens het schooljaar: schrijf je dan zo snel mogelijk daarna in. Je beroepsinschakelingstijd start op het moment dat je je inschrijft.

Moet je je inschrijven als je al werk hebt gevonden (voltijds, deeltijds of uitzendwerk)?

Als je de dag nadat je je studies beëindigde al in een voltijdse job of uitzendwerk aan de slag gaat, hoef je je niet in te schrijven als werkzoekende om je beroepsinschakelingstijd te laten starten. Je beroepsinschakelingstijd begint immers automatisch te lopen vanaf de dag dat je werkt.

 • Start je de dag nadat je je studies voltooide met een deeltijdse job? Dan moet je je vóór 10 augustus inschrijven bij de tewerkstellingsdienst als deeltijds werkzoekende.

 • Als je deeltijds werkt, begint je beroepsinschakelingstijd slechts gedeeltelijk te lopen (vanaf de dag dat je werkt) en duurt hij langer. Om je beroepsinschakelingstijd voltijds te laten lopen, moet je je inschrijven. Doe je dit vóór 10 augustus dan loopt je beroepsinschakelingstijd vanaf 1 augustus voltijds. Schrijf je je pas later in, dan loopt je beroepsinschakelingstijd pas voltijds vanaf de dag waarop je je inschrijft. 

Opgelet! Ga je aan het werk met een uitzendcontract, dan word je pas na 28 dagen automatisch uitgeschreven:

 • Als je langer dan 28 dagen werkt met een uitzendcontract, moet je je daarna opnieuw inschrijven als werkzoekende. Anders loopt je beroepsinschakelingstijd niet door. 

 • Werk je 28 dagen of minder met een uitzendcontract, dan hoef je niks te doen. Je bent immers nog altijd ingeschreven als werkzoekende.

School's out

Hoelang duurt je beroepsinschakelingstijd?

Je beroepsinschakelingstijd duurt 310 dagen, wat neerkomt op 1 jaar zonder de zondagen. Die tellen namelijk niet mee. Er zijn ook nog andere dagen die niet meetellen als beroepsinschakelingstijd. Op rva.be vind je meer info over welke dagen wel en niet meetellen. Bovendien kan je de duur van je beroepsinschakelingstijd online berekenen.

Heb je na je beroepsinschakelingstijd geen werk en ben je jonger dan 25? Dan kom je in aanmerking voor een inschakelingsuitkering. Ben je op dat moment 25 jaar of ouder? Dan heb je géén recht op een inschakelingsuitkering. 

Meer over je rechten en plichten tijdens je beroepsinschakelingstijd: Bekijk je rechten en plichten op de site van de VDAB

Wat als je je niet aan je plichten houdt tijdens je beroepsinschakelingstijd?

Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd voldoende inspanningen doet om werk te vinden, krijg je twee positieve evaluaties in de zesde en elfde maand van je beroepsinschakelingstijd. Deze positieve evaluaties zijn noodzakelijk om na je beroepsinschakelingstijd een inschakelingsuitkering te kunnen aanvragen bij RVA. 

Wat als je werk vindt tijdens je beroepsinschakelingstijd?

 • Als je werkt, loopt je beroepsinschakelingstijd gewoon door.

 • Werk je langer dan 28 dagen en word je daarna werkloos? Dan is het belangrijk dat je je inschrijft bij een tewerkstellingsdienst vanaf de eerste dag van je werkloosheid. Anders loopt je beroepsinschakelingstijd niet meer door.

School's out

Wat als je een opleiding wil volgen tijdens je beroepsinschakelingstijd?

 • Dan kies je best voor een opleiding die erkend wordt door VDAB, Actiris, LE FOREM, ADG.

  • als je een opleiding volgt die erkend wordt door je tewerkstellingsdienst, loopt je beroepsinschakelingstijd gewoon door.

  • bovendien heb je recht op voordelen en premies.

  • let wel: wil je via jouw tewerkstellingsdienst een erkende studie volgen om een diploma te behalen? Dit kan pas als je beroepsinschakelingstijd afgelopen is.

Wil je een opleiding volgen die niet erkend wordt door je tewerkstellingsdienst?

 • Dan check je best eerst of je deze opleiding mag volgen of niet, en wat de gevolgen zijn voor je beroepsinschakelingstijd.
 • Neem hiervoor contact op met een RVA-kantoor of je uitbetalingsinstelling. Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen:

  • Drie vakbonden: de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV, en de socialistische vakbond ABVV. Je moet lidgeld betalen om je aan te sluiten bij een vakbond en van de dienstverlening te genieten.

  • De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW): als je niet aangesloten bent bij een vakbond. De dienstverlening is gratis

Mag je vrijwilligerswerk doen tijdens je beroepsinschakelingstijd?

Ja, je mag vrijwilligerswerk doen op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat je:

 • actief naar werk moet zoeken,
 • onmiddellijk moet kunnen ingaan op een passende vacature, begeleiding of opleiding die je tewerkstellingsdienst-bemiddelaar je aanbiedt, en
 • je afspraken met je bemiddelaar moet nakomen. Je hoeft niet te melden aan de tewerkstellingsdienst of RVA dat je vrijwilligerswerk doet en hoeft ook geen toestemming te vragen.
vrijwilligerswerk

Wat als je vakantie wil nemen tijdens je beroepsinschakelingstijd?

Wil je vakantie nemen tijdens je beroepsinschakelingstijd? Schrijf je dan uit als werkzoekende bij de start van je vakantie en schrijf je opnieuw in als werkzoekende op het einde van je vakantie. Tijdens je vakantie kan je immers niet voldoen aan je plichten als werkzoekende.

Opgelet: als je je tijdelijk uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor je kindergeld. Neem daarom eerst contact op met je kinderbijslagfonds

School's out

Wat als je tijdens je beroepsinschakelingstijd naar het buitenland gaat?

Verblijf je tijdens je beroepsinschakelingstijd in het buitenland? Schrijf je dan uit als werkzoekende bij de start van je verblijf in het buitenland en schrijf je opnieuw in als werkzoekende op het einde van je verblijf. In het buitenland kan je immers niet voldoen aan je plichten als werkzoekende.

Opgelet:

 • Aangezien je niet meer ingeschreven bent als werkzoekende, telt de periode dat je in het buitenland verblijft niet mee voor je beroepsinschakelingstijd.

 • Volg je een opleiding of stage in het buitenland? Dan kan je een vrijstelling aanvragen bij RVA. Op die manier telt de periode dat je in het buitenland verblijft toch mee voor je beroepsinschakelingstijd. Op rva.be vind je meer info over deze vrijstelling

 • Als je je tijdelijk uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor je kindergeld. Neem daarom eerst contact op met je kinderbijslagfonds.

Hoe zit het met je kinderbijslag en ziekteverzekering tijdens je beroepsinschakelingstijd?

Op de websites van de verschillende tewerkstellingsdiensten vind je de algemene regels

Over je inschakelingsuitkering

Wanneer heb je recht op een inschakelingsuitkering?

Algemeen gesteld heb je recht op een inschakelingsuitkering als je aan deze voorwaarden voldoet: 

 • Je bent niet meer onderworpen aan de schoolplicht.

 • Je hebt je beroepsinschakelingstijd doorlopen.

 • Je bent jonger dan 25 jaar op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt.

 • Je hebt een studie of opleiding gevolgd die recht geeft op een uitkering.
  Let op:

  • Ben je 21 jaar of ouder op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt?
   Dan is het niet nodig dat je geslaagd bent voor deze studie of opleiding. Je moet wel de lessen gevolgd hebben, alle stages en praktijkwerken gemaakt hebben en de examens afgelegd hebben.

  • ​Ben je jonger dan 21 jaar op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt?
   Dan moet je wél geslaagd zijn voor deze studie of opleiding. Je moet een bepaald diploma, getuigschrift of attest behaald hebben. Is dit niet het geval, dan kan je pas vanaf je 21ste verjaardag een inschakelingsuitkering krijgen.

 • Je tewerkstellingsdienst gaf je twee positieve evaluaties van je inspanningen naar werk.​

Meer info over de voorwaarden om in aanmerking te komen vind je op rva.be.

Wat als je 25 wordt en je beroepsinschakelingstijd nog niet doorlopen hebt?

Om een inschakelingsuitkering te kunnen aanvragen moet je je beroepsinschakelingstijd van 1 jaar doorlopen hebben én jonger zijn dan 25 jaar. Ben je 25 of word je 25 vooraleer je het einde van je beroepsinschakelingstijd bereikt hebt? Dan heb je geen recht op een inschakelingsuitkering.

Je hebt wel recht op een werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat je een bepaalde periode gewerkt hebt en daarna werkloos wordt. Kort gezegd moet je minstens 312 dagen werken binnen een periode van 21 maanden vóór je je werkloosheidsuitkering aanvraagt. 

Meer info over de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering vind je op rva.be.

Hoelang heb je recht op een inschakelingsuitkering?

Algemeen gesteld heb je maximaal drie jaar recht op een inschakelingsuitkering. Je kan eenmalig een verlenging krijgen met een periode van maximum twee jaar. ​​Meer info over hoelang je recht hebt op een inschakelingsuitkering vind je op rva.be.

Hoe vraag je een inschakelingsuitkering aan?

Zit je beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op en heb je voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden? Dan ontvang je van de tewerkstellingsdienst een brief met een tweede positieve evaluatie. Ben je nog werkzoekend, dan kan je nu naar je uitbetalingsinstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. 

Je uitbetalingsinstelling zal in jouw naam bij RVA een uitkering aanvragen. Wordt die aanvraag goedgekeurd, dan betaalt je uitbetalingsinstelling je uitkering en bezorgt je de nodige documenten, zoals een controlekaart. 

Er zijn vier uitbetalingsinstellingen waar je naartoe kan:

 • Drie vakbonden: de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV, en de socialistische vakbond ABVV. Je moet lidgeld betalen om je aan te sluiten bij een vakbond en van de dienstverlening te genieten.

 • De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW): als je niet aangesloten bent bij een vakbond. De dienstverlening is gratis.

bron: vdab.be

mediastages

mediastages

Over de mediastages van mediarte

Hoor je bij je sollicitaties dat je gebrek aan ervaring op de werkvloer je kansen op de job verminderen, dan is een mediastage via mediarte misschien een mogelijkheid om precies daar aan te sleutelen.

Het project mediastages is bestemd voor -26 jarigen die werkloos en niet-uitkeringsgerechtigd zijn, en ervaring willen opdoen op de werkvloer. mediarte wil hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector. 

 • een mediastage is enkel mogelijk voor mensen die uitgestroomd zijn uit het onderwijs 

 • het zijn professionele, onbezoldigde mediastages, met een minimum van vier weken en een maximum van drie maanden

 • vereiste criteria: jonger dan 26 jaar, werkzoekend en niet-uitkeringsgerechtigd 

 • mediarte fungeert als stagecoördinator

 • enkel ondernemingen uit PC 227 en PSC 303.01

 • mediarte staat in voor de begeleiding van de stagiair en waakt over de inhoud en kwaliteit van de stage

mediastages

Je bent volop aan het solliciteren, of je vond de job van je leven?

Ben je op de hoogte van de arbeidsvoorwaarden, de wettelijke minima die betaald dienen te worden? Weet je alles, of toch iets, over onkostenvergoedingen of de grens voor het maximaal aantal uren dat je wettelijk per dag mag werken. De basiskennis voor iedereen die in de sector aan de slag is, wordt hier netjes gepresenteerd:

voor wat doen we het?

Voor wat doen we het?


Ook interessant voor jou