Vakjargon: spreek jij de taal van onze sector?

vakjargon

In onze sector gebruiken we heel wat vakjargon. In dit artikel zetten we de meest gebruikte termen en hun betekenissen op een rij. Van accountmanager tot workflow. Zo praat je straks makkelijk mee. 

Accountmanager

Een accountmanager beheert klantrelaties om de verkoop van producten en diensten te boosten. 

Audit

Een onafhankelijke controle van bedrijfsprocessen, -systemen of -financiën.

Benchmark

De standaard waarmee je je eigen prestaties of die van je organisatie vergelijkt.

Bestek

Een gedetailleerd document dat alle vereisten en specificaties van een project bundelt.

Brainstormen

Creatieve ideeën en concepten bedenken. Alleen of samen met anderen.

Briefing

Een overleg om alle details van een project te bespreken. Van doelstellingen tot deadlines. 

Callsheet

Het overzicht van een opnamedag. Van draaitijden tot locaties. Van crew- en castleden tot benodigdheden.

CMS

Cen contentmanagementsysteem waarmee je content maakt en beheert. 

CRM

De customer relationship management is een systeem waarmee organisaties de interactie en relatie met klanten beheren om de verkoop te boosten.

CTA

Een call to action is een instructie om het publiek aan te zetten tot actie. Bijvoorbeeld: ‘koop een ticket’ of ‘bekijk onze video’.  

Deadline

De uiterste datum om een taak of project af te werken of op te leveren.

DD

Draaidag, de dag waarop je je film, videocontent of televisieprogramma opneemt.

Draft

Een voorlopige versie van een document, concept of plan.

Kick-offmeeting

De eerste bijeenkomst van het projectteam. Doel: de verwachtingen, rollen en deadlines bespreken.   

KPI

De key performance indicator bundelt de waarden waarmee je het succes van je organisatie of project meetbaar maakt. Zoals kijkcijfers of het aantal streams.

Milestone

Een belangrijke gebeurtenis of realisatie in een project. Denk aan de laatste draaidag of de première van een videoclip.

Netwerken

Professionele relaties creëren die tijdens je carrière van pas kunnen komen.

N+x

Iemands hiërarchische positie binnen een organisatie. Zo verwijst ‘N+1’ naar de persoon die direct boven jou staat.

Onboarding

Een proces om nieuwe werknemers wegwijs te maken in een organisatie of project.

Onkostennota

Een overzicht van de kosten die je voor je werk maakt en waarvoor je een terugbetaling wilt aanvragen. Denk aan reiskosten of materiaalkosten.

Pitch

Een korte, krachtige presentatie om mensen te overtuigen van een nieuw project of concept.

Retroplanning

Een planningstechniek waarbij je start bij de deadline en vervolgens terugwerkt om de nodige stappen in kaart te brengen.

Showreel

Een korte videocompilatie die de beste werken van een professional of organisatie toont. 

SWOT-analyse

Een methode die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project of organisatie in kaart brengt.

Workflow

Een chronologisch overzicht van de stappen die nodig zijn om een opdracht of project tijdig af te werken. 

Team building

Activiteiten gericht op het versterken van het teamgevoel.

SEO

(Search Engine Optimization) Zoekmachineoptimalisatie.

Webinar

Online seminar.

Responsive design

Een flexibel ontwerp voor verschillende apparaten.

Subsidie

Financiële steun verleend door een organisatie, vaak een overheidsinstantie

Payroll

Proces van berekening en distributie van werknemerssalarissen.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Een onderhandelde overeenkomst tussen werkgevers en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden bepaalt.

Paritair comité

Paritair orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, belast met het onderhandelen over sectorale overeenkomsten.

Vakbond

Een organisatie die werknemers verzamelt om hun belangen te verdedigen en te onderhandelen met werkgevers.

Jaarverslag

Een document dat jaarlijks door het bedrijf wordt gepubliceerd en de financiële resultaten, activiteiten en vooruitzichten presenteert.

Post-mortem

Een proces dat helpt bij het verbeteren van projecten door te identificeren wat wel en niet heeft gewerkt, en door organisatorische processen aan te passen.

Workshop

Een collaboratief atelier met als doel collectief verschillende antwoorden te vinden op een vooraf bepaald onderwerp.

BC/UC

Bestuurscomité / Uitvoerend comité

Stuurgroep

Een groep die managers vertegenwoordigt van verschillende bedrijfsfuncties.

Outsourcen

Een project of werk uitbesteden.

Scope statement

Een document dat de specifieke grenzen en doelstellingen van een project definieert. Het beschrijft wat er binnen het project zal worden opgenomen, de reikwijdte van het project.

Businessplan

Een document dat de doelstellingen van een bedrijf beschrijft, samen met zijn strategie, economisch model, organisatiestructuur, financiële prognoses...

Pivot

Een significante aanpassing om de prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Conf call

Teleconferentie

Bootstrapping

Een bedrijf financieren en ontwikkelen met behulp van eigen financiële middelen zonder externe investeerders aan te trekken.

PVA

Plan van aanpak.

TVC

Televisie commercial


Ook interessant voor jou