Veelgestelde vragen

Antwoorden op al je vragen

Hier is een FAQ met de meest gestelde vragen over mediastages. Heb je nog twijfels? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@mediarte.be!

Is een mediastage bezoldigd?

De stage is niet bezoldigd. De vergoeding voor woon- en werkverkeer en andere kosten gemaakt in uitvoering van de stage worden vergoed zoals gebruikelijk is bij de werkgever waar de stage plaatsvindt.

Hoe lang duurt een mediastage?

Een stagiair kan een of meer stages lopen voor een totale periode van maximum 12 weken met een minimum van 4 weken per stage.

Hoe stel je je kandidaat en hoe verloopt de opstart?

mediarte treedt op als stagepromotor wanneer een werkloze jongere, die jonger is dan 26 jaar en geen recht heeft op een uitkering, een professionele stage loopt bij een werkgever uit PC 227. Enerzijds kunnen stagiairs en stagegevers zich kandidaat stellen via de website van mediarte om binnen dit systeem van professionele stages te werken. 

  • De stages worden via het jobplatform van mediarte bekend gemaakt.
  • Anderzijds kan de stageplaats op haar beurt eveneens via eigen wervingskanalen (formeel/informeel) kandidaten, die voldoen aan de vereiste criteria, doorverwijzen naar mediarte. 
  • Een officiële inschrijving/aanmelding is verplicht en gebeurt volledig online waarbij zowel voor de stagiair als stagegever, een formulier moeten invullen dat rechtstreeks gelinkt is aan de database van mediarte. Op basis van deze informatie wordt een persoonlijk stagedossier opgemaakt, dat op zijn beurt dient om de stageovereenkomst alsook het stagedraaiboek op te kunnen maken.

Hoe verloopt een mediastage praktisch gezien?

Bij aanvang van de stage wordt er tussen de 3 partijen, een overlegmoment georganiseerd voor het goede verloop van de stage te bespreken. Hierbij wordt in samenspraak de stageovereenkomst en het volledige stagedraaiboek (zie supra) doorgelopen alsook de nodige, cruciale, informatie mbt de stage voor zowel de stagiair als de stagementor. Naast het louter inhoudelijke aspect (aan te leren vaardigheden en competenties) wordt er ingezoomd op de werkomstandigheden en arbeidsregimes die van toepassing zijn tijdens de stageperiode. 

 

De begeleiding die we binnen dit project opzetten is meerlagig:

  • We willen jongeren door middel van deze stage toeleiden naar een effectieve tewerkstelling, maar ook in een breder kader zullen de jongeren die dit wensen begeleid worden in het opstellen van een cv en portfolio,het schrijven van een goede motivatiebrief, persoonlijke ontwikkeling,;.. en andere tips & tricks over starten in de sector dat mediarte aan deze starters wil meegeven.
  • Voor de begeleider van de mediastagiairs zal er daarom parallel ingezet worden op train the trainer-opleidingen om de opvolging/begeleiding van stagiairs beter te omkaderen. Stagegevers kunnen voor de begeleiding (opstellen functiebeschrijvingen, opmaak en opvolging leertraject, ...) ook steeds een beroep doen op de medewerkers van mediarte.
  • Daarnaast linken we mediastages proactief aan opleidingen die georganiseerd binnen het opleidingsluik van mediarte. 
  • Binnen het kader van het mediartist-project kunnen werkzoekenden ook toegeleid worden naar een mediastage. Stagiairs kunnen anderzijds ook deelnemen aan het mediartist-project, beide projecten zijn dus cumuleerbaar.

Wat is een stagedraaiboek en waarom wordt deze ingezet gedurende de stageperiode?

Het woord stagedraaiboek spreekt voor zich: het is een soort dagboek van de stageverloop. Daarin staan de doelstellingen die de stagiair heeft tijdens de stageperiode, het takenpakket en de dagdagelijkse opvolging van deze taken. Er hangt daar ook een SWOT-analyse en een tijdsregistratie-luik aan om de stage-opvolging te kunnen verbeteren.

 

Het (online) stagedraaiboek is het centrale document waarop zowel de mentor als de stagiair de vooropgestelde doelstellingen van de mediastage kunnen monitoren en aanpassen gedurende de looptijd. Hierin worden ze begeleid door een werknemer van mediarte. Enerzijds verwachten we dat de stagiair eigen ervaringen kan benoemen, analyseren en bijsturen in functie van begeleiding.

Zijn er tussentijdse opvolgmomenten?

Een medewerker van mediarte heeft tijdens de stage minimaal twee contactmomenten met de stagiair en stagementor. De vereiste opvolgmomenten zijn afhankelijk van de duurtijd van de stage. Net als de voorgaande projectperiodes zal een mediastage een minimale looptijd hebben van vier weken, zodat zowel stagiair als stageplaats de ruimte hebben om elkaar te leren kennen, competenties beter te kunnen inschatten en om zich verder te ontplooien.

 

Bij een stage vanaf 4 weken tot 8 weken voorzien we 1 face to face contact bij aanvang en 1 telefonisch contact / videoconference in het midden, en 1 telefonisch / videoconference contact bij afronding van de stage..

 

Bij een stage langer dan 8 weken met een maximum van 12 weken voorzien we 2 face to face contacten een bij aanvang en een in het midden, en een telefonisch contact / videoconference bij afronding.

Wat is de Compententiescan en hoe wordt deze ingezet?

De Competentiescan biedt de stagiair een meerwaarde om, voor de aanvang van de stage, meer betrokken te worden bij het leerproces. Het dwingt de stagiair ook om op een actievere manier met de leerinhouden en/of stagedoelstellingen om te gaan en henzelf kritisch te analyseren. Door zichzelf op voorhand te evalueren krijgen stagiairs een beter zicht op het proces dat ze doormaken, op hun sterktes en (vaktechnische) werkpunten en op wat nog nodig is voor hen om een taak of opdracht binnen de av-productie tot een goed einde te brengen of verder te ontwikkelen.  

 

Voor aanvang van de stage moet de stagiair verplicht doorheen een persoonlijk online stappenplan om zijn competenties (of nog te ontwikkelen competenties) mbt de functie bloot te leggen.

Welke rol kan een Talent-pagina op mediarte.be voor een stagiair betekenen?

mediarte voorziet de mogelijkheid om op haar website gratis een Talent-profiel aan te maken, dit profiel kan dienen als online portfolio en geldt als de plaats waar werk- en opdrachtgevers naar Talent op zoek kunnen gaan en waar Talenten elkaar ook kunnen opzoeken. Het profiel bevat een volledig CV alsook de mogelijkheid om een showreel toe te voegen, een beslissend element in het curriculum van een werkzoekende met creatief/artistieke inspiraties.  De aanmaak van een profiel maakt als praktijkoefening verplicht deel uit in het Begeleidingstraject.

Welke tools kunnen stagiairs en/of stagegevers inzetten bij de uitrol van een stage?

Je zou graag een stagiair in je onderneming laten meelopen, maar hoe moet dat? Hieronder kan je alle nodige tips terugvinden om het proces te vergemakkelijken. Ontdek onze toolbox.

Moet ik ingeschreven zijn bij VDAB, FOREM of Actiris?

Als stagiair moet je verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende (niet-uitkeringsgerechtigd) bij VDAB, FOREM of Actiris (afhankelijk van je domiciliëring). Vaak bevind je je in deze fase in de beroepsinschakelingstijd.

Kan ik me als student inschrijven voor een mediastage?

Neen, je komt niet in aanmerking als je nog studeert. Je moet officieel werkzoekende zijn.

Vervalt het kindergeld wanneer ik een mediastage doe via mediarte?

Normaal vervalt deze niet. Het verschil zit in het feit wanneer je als werkervaringsplek vergoed wordt. Als je stage geen voorwaarde is voor het behalen van een diploma, en je bijvoorbeeld een extra stage doet na je studies, dan kan dat wél een invloed hebben op je Groeipakket of kinderbijslag:

  • Als je geen vergoeding krijgt voor je stage, dan is er geen probleem. De stage wordt dan gezien als een vorm van vrijwillige opleiding. Ontvang je toch een beperkte onkostenvergoeding? Ook dat is geen probleem. Indien je dus ingeschreven bent als werkzoekende na je studies en niet-uitkeringsgerechtigd bent, behouden je ouders het kindergeld tijdens de mediastage.
  • Krijg je wél betaald in ruil voor je prestaties? Dan wordt deze stage als een “winstgevende activiteit” gezien, ook al ligt je stagevergoeding misschien een pak lager dan een doorsnee inkomen.

Kan ik deeltijds werken én een mediastage volgen? Combinatie met interim-arbeid?

De combinatie van deeltijds werken kan in bepaalde gevallen maar is niet evident in combinatie met ons stagetraject gezien je je steeds terug moet aanmelden als "officieel werkzoekende" na elke arbeidsprestatie (via interim of andere). Als je automatisch bent ingeschreven als werkzoekende gebeurt dit de eerste 28 dagen (waarop je arbeid verricht) nog automatisch. Nadien moet je dit steeds manueel aanpassen. Je kan dus maw weekendwerk doen en een combi aangaan met een mediastage die tijdens de reguliere werkweek plaatsvindt. Het is dus van cruciaal belang je steeds kan aantonen je werkzoekende bent tijdens de stagedagen.

Meer weten over het mediastage-project


Ook interessant voor jou